[ประมวลภาพ] นักวิจัยผู้ได้รับทุนจากมูลนิธิผ่านทางสกว. เข้าร่วมงาน AINTEC 2013