ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดเมนและนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนอันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่แสวงหาความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร

เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร ทำหน้าที่ติดต่อ ประสานงาน ประชาสัมพันธ์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ และสื่อมวลชน รวมทั้งวางแผน จัดทำ เผยแพร่งานและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิ

 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 • ช่วยในการวางแผนการพัฒนาและการดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์มูลนิธิ
 • บริหารและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชน และผู้ให้บริการสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
 • ดูแลจัดทำสื่อโฆษณา และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อสื่อสารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วง
 • จัดทำข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้านสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 • ทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง สัญชาติไทย
 • มีประสบการณ์ด้านงานสื่อสารองค์กรหรือสื่อสารมวลชนสายเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างน้อย 2 ปี
 • สามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี TOEIC ไม่น้อยกว่า 700 คะแนน
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe Illustrator และโปรแกรมด้านกราฟฟิกต่าง ๆ ได้
 • มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความคล่องตัว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันและข้อจำกัดด้านเวลาได้ดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • มีใบขับขี่และสามารถขับรถได้

สถานที่ทำงาน

ถนนพิชัย ดุสิต กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อ

ฝ่ายบุคคล

 • email:  hr@thnic.co.th
 • โทร. 02-105-4007 ต่อ 222

 

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน เพื่อสังคมไทย

 

ธันวามคม 2561