โครงการการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4

12–14 ธันวาคม 2561

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เช่น บิทคอยน์ (BitCoin) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ที่หลากหลาย นอกจากการประยุกต์ด้านการเงิน และเริ่มเป็นที่สนใจของนักไอทีและนักวิจัยเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ

Blockchain มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเหมือนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็น The Next Internet ก็เป็นได้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ..2559 ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) หรือ THNIC ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Blockchain: The Next Internet?” เพื่อจุดประกายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 (http://www.thnic.or.th/blockchain-the-next-internet/)   นำโดย ศาตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ท่านทั้งสองได้เสนอให้สมาคมฯ จัดอบรม/สัมมนาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ได้สร้างทีมศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ที่ประกอบด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยและบริษัทที่พัฒนา Application ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน  จำนวน 8-10 คน พัฒนาหลักสูตรอบรมตั้งแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นมาจนตกผลึก พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนาปฏิบัติการ โดยเน้นที่การปฏิบัติให้เข้าใจจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์
  • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจจะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชน
  • นักไอทีหรือผู้สอนไอที และนักธุรกิจที่สนใจไอที
  • ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่

เกี่ยวกับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 และวันที่ 2 การปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชน บรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มเพื่อติดตั้ง Private Blockchain Network (Ethereum) และพัฒนา Application บนบล็อกเชน เหมาะสำหรับอาจารย์ที่สอนทางด้านไอที นักไอทีหรือนักพัฒนาระบบ (Developer) ซึ่งมีพื้นฐานทางไอทีในระดับหนึ่ง

วันที่ 3 การบรรยาย/สัมมนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในงานต่างๆ (สามารถแยกสมัครเข้าอบรมเฉพาะวันที่ 3 ได้)

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บสมาคม http://www.tatsc.or.th/index.php/announcement/197-blockchain-the-next-internet-4-12-14-2561

 

ทำความรู้จักกับ BLOCKCHAIN  FISH ได้ที่ www.blockchain.fish