ออกบูธงาน WUNCA ครั้งที่ 34

มูลนิธิทีเอชนิค ออกบูธประชาสัมพันธ์และรับจด “อีเมลไทย@คน.ไทย” เป็นครั้งแรกในงาน WUNCA ครั้งที่ 34

ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มีผู้เข้าร่วมงานสนใจสมัครใช้งานอีเมลภาษาไทยที่บูธมูลนิธิอย่างคึกคัก