เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน เนื้อหาของงานเสวนาเป็นการอัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  จาก ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และสมาคมฟินเทค ประเทศไทย ในหัวข้อ “Understanding: Blockchain Technology & Rise of Cryptocurrency”

พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในหัวข้อ  “Using: Blockchain Technology to Innovate Your Business”  โดย ดร.รอม หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมทั้งให้ความเข้าใจและเห็นพัฒนาการของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ในหัวข้อ “Blockchain: The Impact of Technology on Financial & Investment Services” โดย คุณพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด และ คุณปรมินทร อินโสม Founder of Zcoin

ภาพบรรยากาศในงาน

31729853_1784622824892710_4477034206672715776_o
31732199_1784625328225793_1928370093188710400_o
31755216_1784622648226061_1968014831764111360_o
31870214_1784624251559234_8763039452114190336_o
31746586_1784624041559255_2131828440666472448_o
31766158_1784622658226060_42932471615979520_o
31755319_1784623471559312_6886105719758651392_o
31739791_1784624234892569_6756390234176356352_o
31755319_1784623471559312_6886105719758651392_o
31781818_1784624931559166_6960291925358280704_o
31739880_1784624854892507_4334513735658897408_o
31739954_1784625121559147_4712251453597548544_o
31717973_1784624284892564_3671960935137804288_o
31776035_1784625264892466_937239353787154432_o
31669830_1784624988225827_3352425560272797696_o
31588117_1784625011559158_7195861999551512576_o
31749592_1784623371559322_774721175740743680_o
31739986_1784622771559382_8985655076013998080_o
31732365_1784623848225941_3961780556563218432_o
31769512_1784623144892678_4500305958685114368_o
31765424_1784622614892731_4074890994204540928_o