นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน

on เมษายน 24, 2019        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกำไร มีหน้าที่ในการพัฒนา และสนับสนุนให้เกิดการใช้อินเตอร์เน็ตอย่างแพร่หลายในประเทศไทย โดยที่มูลนิธิฯ เป็นผู้ได้รับและถือครองสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนระดับบนสุดในระบบอินเทอร์เน็ตตามรหัสประเทศไทย (ccTLD) .th และ .ไทย รวมทั้งสิทธิในการบริหารจัดการชื่อโดเมนย่อยในระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

โดยมูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นผู้ให้บริการรับจดทะเบียนชื่อโดเมนย่อยแก่บุคคลทั่วไป ภายใต้นโยบายการ ของคณะอนุกรรมการนโยบายชื่อโดเมนของมูลนิธิฯ

**ต้องการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th คลิก thnic.co.th

นโยบายการรับจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2563

ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 มีผลบังคับใช้ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการจดทะเบียนชื่อโดเมน

  • นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2563
    [ภาษาไทย] [English]
  • แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 2
    [ภาษาไทย] [English]
  • แนวทางปฏิบัติการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th ระดับที่ 3
    [ภาษาไทย] [English]

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ

RECENT POST