สมัครด่วน ทุนสำหรับงาน APNIC 48

ทุนสำหรับงาน APNIC 48 ใกล้จะปิดรับสมัครแล้ว การสมัครทุนของ APNIC ช่วยให้บุคคลากรจากประเทศกำลังพัฒนาในเอเชีย แปซิฟิก...


ก่อนจะมีกฎหมายด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ค. 2562

เมื่อ 30 ปีที่แล้วเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีมีราคาแพงและมีใช้เฉพาะในบางหน่วยงานเช่นมหาวิทยาลัย หน่วยงานของรัฐหรือบริษัทเอกชน เท่านั้น...


บีเคนิกซ์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลกให้ความรู้ด้านการใช้ระบบ DNS เพิ่มความปลอดภัยไซเบอร์

กรุงเทพฯ: มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดเวทีประชุม BKNIX Peering Forum 2019 เป็นปีที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สุขุมวิท 20...


ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ “.th” ในระดับที่ 2 แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลางรอบแรกประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 7 พ.ค. – 30 มิ.ย.นี้  ...


ทีเอชนิค ประกาศ “นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย” ฉบับปรับปรุงปี 2562

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศใช้  "นโยบายการให้บริการชื่อโดเมน .th และ .ไทย" ฉบับปรับปรุงปี 2562 เพื่อเพิ่มความชัดเจนและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ใช้บริการ...


โครงการอบรม Data Analytics และ Blockchain

ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย: Data Analytics และ Blockchain การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science (27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562) Show case พิเศษ:...


ICANN NextGen Program

ICANN ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ตรี/โท/เอก ที่เรียนและอาศัยอยู่ใน North America region อายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมการประชุม ICANN66 ที่เมืองมอนทรีอออล ประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการ NextGen Program ซึ่ง ICANN...


ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550...


THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จ

THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จส่งท้ายปี 2561 ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม THNG Camp ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8: Internet Governance & Hackathon” เมื่อวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2561 ณ Go Genius Learning Center...


ระบบอินเทอร์เน็ตของท่านรองรับ EDNS (Extension Mechanisms for DNS) แล้วหรือยัง

ระบบอินเทอร์เน็ตของท่านรองรับ EDNS (Extension Mechanisms for DNS) แล้วหรือยัง ก่อนจะพูดถึง EDNS ก็คงต้องเล่าสั้นๆว่า DNS (Domain Name System) เปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท์ของทุกอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ต...