ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค จัดเวิร์กชอป “สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Sale Page”

on มิถุนายน 18, 2024        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) โดยการสนับสนุนของ UASG จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หรือ เวิร์กชอป “สร้างเว็บไซต์อย่างง่ายด้วย Sale Page” โดยมี คุณอนาวิล พงศบริพัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ คุณณริทธิ์ชา ภาคไพรศรี Web Developer มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นวิทยากร โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2567 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และลงมือสร้างเว็บไซต์ด้วย Zavanna Sale Page เนื้อหาประกอบด้วย การเลือกประเภท Sale Page, การสร้างเนื้อหาบน Sale Page, Flash Sale, การจัดการคลังสินค้าและคำสั่งซื้อ, การติด Google Analytics รวมทั้งการติดตั้งโดเมนภาษาไทยด้วย

การอบรมในครั้งนี้มีทั้งสมาชิกโครงการส่งเสริมธุรกิจไทยใช้พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ประกอบการทั่วไปเข้าอบรมจำนวน 25 คน โดยเมื่อจบการอบรมนอกจากผู้เข้าอบรมจะได้รับชื่อโดเมน .in.th/.co.th และ .ไทย เล้วยังสามารถสร้างเว็บไซต์ของตนเองได้ และสามารถนำเว็บไซต์ไปต่อยอด ในการเปิดร้านค้าหรือ ให้ข้อมูลต่าง ๆ ได้อีกด้วย

Share :