บริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ

on เมษายน 25, 2019        by Naritcha

ท่านสามารถบริจาคสมทบทุนมูลนิธิฯ​ โดย

1. โอนเงินบริจาคผ่านทางธนาคาร (Donation)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
ชื่อบัญชี มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่ 406-000919-5

2. บริจาคด้วยเช็ค กรุณาออกเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY และสั่งจ่าย “มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

จากนั้นส่งสำเนาใบโอนเงินบริจาค พร้อมแจ้ง ชื่อ – ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน) และหมายเลขโทรศัพท์ของท่านอย่างชัดเจน 

แล้วส่งกลับมาที่ 

  • โทรสาร: 02 244 8264
  • อีเมล์: info@thnic.or.th
  • หรือทาง ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

    มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
    เลขที่ 159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ