มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เปิดรับจดชื่อโดเมน “.th” ในระดับที่ 2 (Second-Level Domain หรือ SLD) แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลาง เป็นประจำทุกปี ๆ ละ 3 รอบ โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมา  ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้สนใจจดโดเมนสำหรับ หน่วยงานธุรกิจ, เครื่องหมายการค้า, สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนาเอกชนต่าง ๆ กว่า 130 ชื่อ


และในปี 2563 นี้ได้กำหนดเปิดรับจดโดเมน .th ดังนี้

  • รอบที่ 1/2563 ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2563
  • รอบที่ 2/2563 ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2563
  • รอบที่ 3/2563 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้สนใจจดโดเมน .th SLD    https://thnic.co.th/sld


ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้เป็นนายทะเบียนดูแลการจดโดเมนภายใต้ .th อย่างเป็นทางการ เป็นผู้ให้บริการรับสมัครและจดทะเบียน โดยจะขอรับค่าธรรมเนียมการจดโดเมนเป็นเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย โดยตรง

ที่ผ่านมา  มูลนิธิฯ ได้นำเงินบริจาคจากการรับจดและต่ออายุ .th SLD ทุก ๆ รอบที่ผ่านมาเข้ากองทุนสําหรับดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เช่น สนับสนุน โครงการ Net2Home ซึ่งเป็นการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนห่างไกลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ราคาย่อมเยา และ โครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต หรือ Bangkok Neutual Internet Exchange (BKNIX) ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญในประเทศไทยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับผู้ที่สนใจ ต้องการใช้ชื่อโดเมนที่จดจำง่าย  บ่งบอกความเป็นตัวตนของหน่วยงาน เพื่อเป็นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ที่สะดวกรวดเร็ว สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับการจดโดเมน .th SLD ได้ที่ thnic.co.th/sld  

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ อีเมล sld@thnic.co.th  หรือ โทร. (66)-2105-4007