ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง

on ธันวาคม 9, 2019        by Naritcha

      มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) เปิดรับจดชื่อโดเมน “.th” ในระดับที่ 2 (Second-Level Domain หรือ SLD) แบบไม่มีหมวดหมู่คั่นกลาง ประจำปี 2567 โดยมีกำหนดเปิดรับจดชื่อโดเมน SLD.th จำนวน 3 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1/2567 1 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567
  • รอบที่ 2/2567 3 มิถุนายน – 31 กรกฎาคม 2567
  • รอบที่ 3/2567 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2567

       สำหรับปี 2567 เป็นการเข้าสู่ปีที่ 10 ในการเปิดรับจดชื่อโดเมน SLD.th ของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ที่ผ่านมาได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีการจดชื่อโดเมน SLD.th ไปแล้ว 269 ชื่อจากหลายภาคส่วน โดยเฉพาะภาคธุรกิจที่สนใจจดชื่อโดเมนด้วยชื่อเครื่องหมายการค้าและชื่อนิติบุคคลเป็นอันดับต้น ตามด้วยสถาบันการศึกษา, ภาครัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน

      รายได้จากค่าธรรมเนียมการจดชื่อโดเมน SLD.th ทั้งหมดบริจาคให้แก่มูลนิธิทีเอชนิค ซึ่งมูลนิธิได้จัดสรรทุนจากกองทุนนี้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตที่สำคัญในประเทศไทยที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรมการนำสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าถึงชุมชนห่างไกลด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพในราคาย่อมเยา เพื่อให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้อย่างเท่าเทียมกันแม้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลไทยทางด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต 

      มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ผู้เป็นนายทะเบียนดูแลการจดโดเมนภายใต้ .th อย่างเป็นทางการ เป็นผู้ให้บริการรับสมัครและดำเนินการจดทะเบียนให้กับผู้สมัครที่ผ่านการพิจารณาในส่วนค่าธรรมเนียมการจดชื่อโดเมนจะมอบเป็นเงินบริจาคให้แก่มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยโดยตรง

       สำหรับผู้ที่สนใจใช้ชื่อโดเมนที่จดจำง่าย บ่งบอกความเป็นตัวตนของหน่วยงาน สามารถตรวจสอบตัวตนได้ รวมทั้งเป็นช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ของคุณได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถดูรายละเอียดการจดชื่อโดเมน SLD.th ได้ที่เว็บไซต์ thnic.co.th/sld หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล sld@thnic.co.th  หรือ โทร. 0 2105 4007

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ