จุลสารดอทไทย

การร่วมงานกันระหว่างอบต. ชุมชน และ มูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย ในการจัดทำจุลสารดอทไทย และเว็บไซต์ชื่อภาษาไทยภายใต้โดเมนดอทไทย เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทำความรู้จักกับวิถีชุมชนอันมีเอกลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี สถานที่ท่องเที่ยว สินค้า และ ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่น่าสนใจ และเป็นการเผยแพร่การใช้งาน ดอทไทย


ตัวอย่างเว็บโดเมน .ไทย (ดอทไทย)