มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(Thai Network Information Center Foundation) 

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.th” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป้าหมายสำคัญอีกอย่าง คือ การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุน

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นนายทะเบียนดูแลการรับสมัครและจดทะเบียนโดเมนอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ภายใต้ .th และ .ไทย

อีเมล @คน.ไทย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย ขนาดพื้นที่ 1 GB

 

โครงการเพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตไทยของมูลนิธิ

Quote of the day

ดร. โคทม อารียา

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

"มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้น จำนวนชื่อโดเมน .th จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

Sir. Tim Berners-Lee

Professorial Fellow of Computer Science at the University of Oxford & Massachusetts Institute of Technology

"The Domain Name Server (DNS) is the Achilles heel of the Web. The important thing is that it's managed responsibly."ข่าวประชาสัมพันธ์ - ข่าวสาร .TH

ทีเอชนิค ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา CIB2024

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2567 คุณธนิยะ วงษ์เสือนุ่ม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นวิทยากร…

มูลนิธิทีเอชนิค รับมอบคอมพิวเตอร์จาก สวารอฟสกี้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) 

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนว…

ทีเอชนิค ชวนเข้าร่วมสัมมนา “กลยุทธ์ดิจิทัลเพื่อการเติบโตของธุรกิจ และ สูตรเชื่อมนักลงทุนทั่วโลกให้เจอคุณ” 15 ก.ค. นี้ ฟรี

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้…

.th DNSSEC Status Report

ระบบชื่อโดเมน (Domain Name System: DNS)      ระบบชื่อโดเมนเป็นส่วนประกอบที่สำคัญมากขอ…

บทความทั่วไป

สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565

ผู้เขียน  ศ.ดร. ภูมินทร์  บุตรอินทร์ และ คุณเอกสิทธิ์ วินิจกุล          “พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิ…

“ครูกิ๊ฟ กุลธิดา” ทิ้งฝันวัยเด็ก เลือกเรียนครูเพื่อครอบครัว สู่เจ้าของเว็บไซต์ ktd.in.th รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

อ่านบทความ : “ครูกิ๊ฟ กุลธิดา” ทิ้งฝันวัยเด็ก เลือกเรียนครูเพื่อครอบครัว สู่เจ้าของเว็บไซต์ ktd.in.t…

การเลือกผู้ให้บริการระบบย่อลิงก์ที่น่าเชื่อถือ

ผู้เขียน นายชยา ลิมจิตติ บริการย่อลิงก์คืออะไร       ปัจจุบันบริการหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ตมักจะใช้ชื…

6 ผู้บริหารดิจิทัล เจาะจุดแข็งโดเมน “ดอทไทย” (.ไทย) สำคัญอย่างไร ใครควรใช้ นาทีเดียวจบ

อ่านบทความ : 6 ผู้บริหารดิจิทัล เจาะจุดแข็งโดเมน “ดอทไทย” (.ไทย) สำคัญอย่างไร ใครควรใช้ นาทีเดียวจบ

Youtube Channel

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189

ติดต่อเรา