มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
(Thai Network Information Center Foundation) 

เป็นองค์กรไม่แสวงผลกำไรที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาการใช้งานอินเทอร์เน็ตและโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย มูลนิธิฯ ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2541 โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อส่งเสริมการใช้งานโดเมน “.th” และ “.ไทย” ทั้งยังสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและพัฒนาเพื่อส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต เป้าหมายสำคัญอีกอย่าง คือ การผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตไทย ในด้านเทคโนโลยี ความรู้ ความเร็วอินเทอร์เน็ต และการลดต้นทุน

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

มูลนิธิฯ มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด เป็นนายทะเบียนดูแลการรับสมัครและจดทะเบียนโดเมนอย่างเป็นทางการ โดยแบ่งเป็น 7 หมวดหมู่ภายใต้ .th และ .ไทย

อีเมล @คน.ไทย

ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เพื่อคนไทย มีความปลอดภัย รองรับชื่อบัญชีผู้ใช้งานที่เป็นภาษาไทย ขนาดพื้นที่ 1 GB

 

โครงการเพื่อพัฒนาอินเทอร์เน็ตไทยของมูลนิธิ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การสนับสนุนการศึกษาวิจัย

Quote of the day

ดร. โคทม อารียา

ประธานกรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

"มูลนิธิฯ กำหนดนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนที่รัดกุม ป้องกันปัญหาอาชญากรรมบนอินเทอร์เน็ตที่จะเกิดขึ้น จำนวนชื่อโดเมน .th จึงเติบโตอย่างต่อเนื่องและมั่นคง ปราศจากปัญหาการฟ้องร้องและแอบอ้างกรรมสิทธิ์ในชื่อโดเมน หลักการนี้ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นในความมีตัวตนของธุรกิจไทยที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ต และช่วยผลักดันโครงสร้างพื้นฐานของอินเทอร์เน็ตไทยให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ"

Sir. Tim Berners-Lee

Professorial Fellow of Computer Science at the University of Oxford & Massachusetts Institute of Technology

"The Domain Name Server (DNS) is the Achilles heel of the Web. The important thing is that it's managed responsibly."ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรม Computational Thinking and Programming Skill (ม.ปลาย)

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 1- 3 มิถุนายน 2567 ศูนย์การเรียนรู้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Acade…

ประกาศ นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2567

วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567  มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป  …

บีเคนิกซ์ จัดเวที BKNIX Peering Forum ฉลองครบรอบ 10 ปีการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต

BKNIX Peering Forum เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการ ถือเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปีของ BKNIX ศูนย์แลกเปล…

ทีเอชนิค ต้อนรับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเชก ประจำประเทศไทย

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย พร้อมด้วย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ …

บทความทั่วไป

สาระสำคัญของพระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิจบริการแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. 2565

ผู้เขียน  ศ.ดร. ภูมินทร์  บุตรอินทร์ และ คุณเอกสิทธิ์ วินิจกุล          “พระราชกฤษฎีกาการประกอบธุรกิ…

“ครูกิ๊ฟ กุลธิดา” ทิ้งฝันวัยเด็ก เลือกเรียนครูเพื่อครอบครัว สู่เจ้าของเว็บไซต์ ktd.in.th รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

อ่านบทความ : “ครูกิ๊ฟ กุลธิดา” ทิ้งฝันวัยเด็ก เลือกเรียนครูเพื่อครอบครัว สู่เจ้าของเว็บไซต์ ktd.in.t…

การเลือกผู้ให้บริการระบบย่อลิงก์ที่น่าเชื่อถือ

ผู้เขียน นายชยา ลิมจิตติ บริการย่อลิงก์คืออะไร       ปัจจุบันบริการหลายอย่างบนอินเทอร์เน็ตมักจะใช้ชื…

6 ผู้บริหารดิจิทัล เจาะจุดแข็งโดเมน “ดอทไทย” (.ไทย) สำคัญอย่างไร ใครควรใช้ นาทีเดียวจบ

อ่านบทความ : 6 ผู้บริหารดิจิทัล เจาะจุดแข็งโดเมน “ดอทไทย” (.ไทย) สำคัญอย่างไร ใครควรใช้ นาทีเดียวจบ

Youtube Channel

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189

ติดต่อเรา