มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
159 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

ทะเบียนเลขที่ (Tax ID): 0993 0000 66189

โทร. (+66) 2244 8261
Fax. (+66) 2244 8264


การเดินทางโดยรถประจำทาง

  • สาย 9 จากสถานีรถไฟสามเสนลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
  • สาย 14 จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งราชวิถี ลงป้ายแรก (ป้ายครูสมศรี) จากสี่แยกพิชัย
  • สาย 70 หรือ ปอ. 70 จาก MRT สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินบางซื่อ ลงป้ายแรก (ป้ายวัดน้อย) จากสามแยกพิชัย