สมุดเยี่ยม.ไทย

on กรกฎาคม 14, 2021        by Naritcha

‘สมุดเยี่ยม.ไทย’ Digital Platform สำหรับบอกเล่าเรื่องราวและแบ่งปันประสบการณ์เมื่อต้องกักตัวหรือรักษาตัวในโรงพยาบาลและห่างไกลคนรู้จัก

‘สมุดเยี่ยม.ไทย’ ช่วยรวมรายละเอียดความเจ็บป่วย ทำให้ผู้เข้าเยี่ยมได้รับข้อมูล โดยผู้ป่วยไม่ต้องให้ข้อมูลเดิมซ้ำ ๆ หลายรอบ, สามารถเข้าเยี่ยมแบบนัดเวลาตามที่ผู้ป่วยสะดวก, เพิ่มความใกล้ชิดและให้กำลังใจโดยไม่รบกวนความเป็นส่วนตัวหรือเวลาพักของผู้ป่วยจนเกินไป เพิ่มความสุขให้กับทั้งผู้ป่วย และผู้เยี่ยม

สมัครใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ https://สมุดเยี่ยม.ไทย

จุดเด่นของแพลตฟอร์ม

วิดีโอแนะนำแพลตฟอร์มสมุดเยี่ยม

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ