ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมของสมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย: Data Analytics และ Blockchain

 1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Data Analytics with Pentaho BI, Weka, R, and Hadoop: From Business Intelligence to Data Science (27 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562) Show case พิเศษ: การวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบ BI:กรณีศึกษาการใช้งานทรัพยากรห้องสมุดระดับหลักสูตร พร้อม Solution Prototype และ Show Case Pentaho BI ของระบบ Logistics
 2. การอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 5 (12 – 14 มิถุนายน 2562) การบรรยายและสาธิตพิเศษ โครงการระดับชาติ พร้อมให้บริการ: “บล็อกเชนกับดิจิทัลไอดีไทย: โซลูชั่นการยืนยันตัวตนและการทำ e-KYC”

ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เว็บสมาคม www.tatsc.or.th

ICANN NextGen Program

ICANN ประชาสัมพันธ์รับสมัคร นศ.ตรี/โท/เอก ที่เรียนและอาศัยอยู่ใน North America region อายุระหว่าง 18-30 ปี เข้าร่วมการประชุม ICANN66 ที่เมืองมอนทรีอออล ประเทศแคนาดา ภายใต้โครงการ NextGen Program ซึ่ง ICANN จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การประชุมจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 2-7 พ.ย. 2562 ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ถึงวันที่ 10 พ.ค. 2562 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.icann.org/news/announcement-2019-04-01-en


ร่วมงานกับเรา

ร่วมงานกับเรา

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thailand Network Information Center Foundation) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งเมื่อ ปี พ.ศ. 2550 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตโดเมนและนโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมนอันเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่แสวงหาความร่วมมือจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปที่สนใจ มีภาระกิจหลักในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน และการบริหารจัดการฐานข้อมูลชื่อโดเมนระดับบนสุด .th และ .ไทย (Country Code Top Level Domain Name)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ต
Internet Project Developer

เจ้าหน้าที่พัฒนาโครงการอินเทอร์เน็ตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์และความรู้ทางด้านเทคนิคสำหรับการพัฒนาโครงการสำหรับอินเทอร์เน็ต

 • ดูแลการใช้งานโครงการอินเทอร์เน็ตต่างๆประจำวัน รวมถึงการเพิ่มเว็บไซต์ใหม่,  web applications, และการโฆษณาประชาสัมพันธ์ต่างๆบนเว็บ
 • ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก เพื่อออกแบบ พัฒนาโครงการเว็บ และอินเทอร์เน็ต รวมถึงจัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • บริหารจัดการโครงการ กำหนดความต้องการโครงการ วางแผน ติดตามรายงานความก้าวหน้าโครงการ
 • ติดตามและรายผลการวิเคราะห์การใช้งานเว็บจาก Google Analytics และการใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่าง ๆ ของมูลนิธิ
 • ทำงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • สามารถพัฒนาระบบเว็บด้วย HTML, CSS
 • คุ้นเคยกับการใช้งานระบบ Content Management Systems
 • เข้าใจการทำงานของ SEO and Google Analytics
 • ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Adobe
 • Illustrator และโปรแกรมด้านกราฟฟิกต่าง ๆ ได้
 • มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและการประสานงานที่ดี
 • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ และทำงานล่วงเวลาได้
 • มีความคล่องตัว มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานภายในสภาวะกดดันและข้อจำกัดด้านเวลาได้ดี

สถานที่ทำงาน

ถนนพิชัย ดุสิต กรุงเทพฯ

สนใจติดต่อฝ่ายบุคคล

email:  hr@thnic.co.th
โทร. 02-105-4007 ต่อ 222

"มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ขอชวนคุณมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ส่งเสริม และอำนวยความสะดวกในการใช้อินเทอร์เน็ต การจดทะเบียนชื่อโดเมน เพื่อสังคมไทย"

มีนาคม 2562


THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จ

THNG Camp#8 ประสบความสำเร็จส่งท้ายปี 2561

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรม THNG Camp ครั้งที่ 8 ภายใต้ชื่องาน “THNG Camp#8: Internet Governance & Hackathon” เมื่อวันที่ 23 – 26 ธันวาคม 2561 ณ Go Genius Learning Center ซึ่งเป็นกิจกรรมสุดท้ายสำหรับการฉลองครบรอบ 30 ปีโดเมนดอททีเอช
ในปีนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 44 คน มาร่วมกันทำกิจกรรมจากโจทย์ที่ได้รับ นอกจากนั้นยังได้รับความรู้เกี่ยวกับการอภิบาลอินเทอร์เน็ต, Cyberbullying, GDPR, Localization และ Workshop ในหลายหัวข้อ รวมทั้งการนำเสนอผลงานจากโจทย์ที่ได้รับในกิจกรรม Hackathon พร้อมทั้งรับประกาศนียบัตรจบค่าย


ระบบอินเทอร์เน็ตของท่านรองรับ EDNS (Extension Mechanisms for DNS) แล้วหรือยัง

ระบบอินเทอร์เน็ตของท่านรองรับ EDNS (Extension Mechanisms for DNS) แล้วหรือยัง

ก่อนจะพูดถึง EDNS ก็คงต้องเล่าสั้นๆว่า DNS (Domain Name System) เปรียบเสมือนสมุดโทรศัพท์ของทุกอุปกรณ์บนอินเทอร์เน็ต ทุกครั้งที่ต้องการติดต่อสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ทุกชนิดจะเปิดสมุดโทรศัพท์นี้เพื่อเปลี่ยนชื่อคอมพิวเตอร์เป็นหมายเลขไอพี แล้วติดต่อกันด้วยหมายเลขไอพีที่ได้จาก DNS

มาตรฐาน DNS เกิดขึ้นครั้งแรกประมาณปี 2526 (RFC 822) โดยกำหนดให้ทำงานโดยใช้โปรโตคอล UDP และกำหนดขนาดข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 512 ไบต์ อย่างไรก็ตามปัจจุบันอินเทอร์เน็ตเติบโตจากเมื่อ 35 ปีที่แล้วไปมาก จำนวน root server ของ DNS เพิ่มจาก 13 ตัวเป็น 937 ตัว (กันยายน 2561) ระบบ DNS เองก็พัฒนาไปมาก มีความสามารถใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น มี RFC เกี่ยวกับ DNS ประมาณเกือบสามร้อยฉบับ คิดเป็นหน้ารวมกันประมาณสี่พันเก้าร้อยหน้า ทำให้ไม่สามารถบรรจุทุกอย่างลงไปใน 512 ไบต์ได้อีกต่อไป จึงจำเป็นที่จะต้องขยายขนาดข้อมูลสูงสุดเป็น 4096 ไบต์เพื่อรองรับความสามารถต่าง ๆ โดยเรียกว่าส่วนขยายของ DNS (Extension Mechanisms for DNS) ซึ่งเป็นมาตรฐานหนึ่งของอินเทอร์เน็ตตาม RFC 2671 ที่ออกมาเมื่อปี 2542

เนื่องจาก DNS เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญมากของอินเทอร์เน็ต ผู้ผลิตโปรแกรมด้าน DNS จึงจำเป็นที่จะต้องรอให้ทุกส่วนของอินเทอร์เน็ตพร้อมจึงจะปรับเปลี่ยนมาใช้ความสามารถต่าง ๆ ของ EDNS ได้อย่างเต็มที่ 20 ปีผ่านไป ผู้ผลิตโปรแกรมด้าน DNS ก็ตกลงกันว่าจะต้องถึงเวลาแล้วที่จะต้องใช้งาน EDNS อย่างจริงจัง จึงตัดสินจะใจหยุดการสนับสนุนระบบที่ไม่รองรับ EDNS ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธุ์ 2562 เป็นต้นไป หากระบบอินเทอร์เน็ตของท่านไม่รองรับ EDNS ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานนั้นก็อาจจะพบปัญหาความล่าช้าในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หรืออาจใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้เลย ผู้ดูแลระบบ DNS จึงจำเป็นต้องทดสอบความพร้อมของ DNS ที่ตนเองดูแลตาม Link ด้านล่างนี้ และหากพบว่ายังไม่รองรับ EDNS ให้ดำเนินการ update ก่อนวันที่ที่จะมีการหยุดการรองรับ DNS แบบเดิม

Press Release: THNIC แนะทุกหน่วยงานตรวจสอบ DNS เตรียมพร้อมรับมือ DNS Flag Day วันที่ 1 ก.พ. 2562 

ข้อมูลเพิ่มเติม https://dnsflagday.net/

ทดสอบความพร้อมด้าน EDNS https://ednscomp.isc.org/ednscomp

 


โครงการการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4 ​โดยสมาคมศิษย์เก่าออสเตรเลีย

โครงการการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สมาคมศูนย์วิชาการไทย-ออสเตรเลีย

เรื่อง รู้ทันเทคโนโลยี Blockchain: The Next Internet? รุ่นที่ 4

12–14 ธันวาคม 2561

เทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังการทำงานของเงินดิจิทัล (Crypto Currency) เช่น บิทคอยน์ (BitCoin) ที่เป็นที่รู้จักกัน ซึ่งในวงการการเงินการธนาคารก็ให้ความสนใจประยุกต์ใช้งานกันมากขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนั้นแล้วเทคโนโลยีบล็อกเชนยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ที่หลากหลาย นอกจากการประยุกต์ด้านการเงิน และเริ่มเป็นที่สนใจของนักไอทีและนักวิจัยเป็นอย่างมากทั้งในและต่างประเทศ

Blockchain มีแนวโน้มที่จะมีบทบาทเหมือนอินเทอร์เน็ตในปัจจุบัน ซึ่งอาจจะเป็น The Next Internet ก็เป็นได้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ..2559 ทางมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (Thai Network Information Center Foundation) หรือ THNIC ได้จัดสัมมนาหัวข้อ “Blockchain: The Next Internet?” เพื่อจุดประกายเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน เมื่อ 25 กรกฎาคม 2559 (http://www.thnic.or.th/blockchain-the-next-internet/)   นำโดย ศาตราจารย์ ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก ดร.รอม หิรัญพฤกษ์ ได้ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีบล็อกเชนมาอย่างต่อเนื่อง เป็นวิทยากรรับเชิญให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนกับหน่วยงานหลายแห่งทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และเพื่อความต่อเนื่องของการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง ท่านทั้งสองได้เสนอให้สมาคมฯ จัดอบรม/สัมมนาในเรื่องนี้เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างต่อเนื่อง

สมาคมฯ นำโดย ผศ. ดร. สุณี รักษาเกียรติศักดิ์ ศิษย์เก่าออสเตรเลีย ได้สร้างทีมศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง  ที่ประกอบด้วยคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยและบริษัทที่พัฒนา Application ที่ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชน  จำนวน 8-10 คน พัฒนาหลักสูตรอบรมตั้งแต่ต้นปี 2017 เป็นต้นมาจนตกผลึก พร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านโครงการฝึกอบรม/สัมมนาปฏิบัติการ โดยเน้นที่การปฏิบัติให้เข้าใจจริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคโนโลยีบล็อกเชนและการประยุกต์
 • อาจารย์มหาวิทยาลัยที่สนใจจะพัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับบล็อกเชน
 • นักไอทีหรือผู้สอนไอที และนักธุรกิจที่สนใจไอที
 • ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ที่ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่

เกี่ยวกับการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ

วันที่ 1 และวันที่ 2 การปฏิบัติการเทคโนโลยีบล็อกเชน บรรยายภาพรวมของทฤษฎีและหลักการที่เกี่ยวข้อง และการฝึกปฏิบัติเป็นกลุ่มเพื่อติดตั้ง Private Blockchain Network (Ethereum) และพัฒนา Application บนบล็อกเชน เหมาะสำหรับอาจารย์ที่สอนทางด้านไอที นักไอทีหรือนักพัฒนาระบบ (Developer) ซึ่งมีพื้นฐานทางไอทีในระดับหนึ่ง

วันที่ 3 การบรรยาย/สัมมนา และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในงานต่างๆ (สามารถแยกสมัครเข้าอบรมเฉพาะวันที่ 3 ได้)

ดูรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บสมาคม http://www.tatsc.or.th/index.php/announcement/197-blockchain-the-next-internet-4-12-14-2561

 

ทำความรู้จักกับ BLOCKCHAIN  FISH ได้ที่ www.blockchain.fish


มูลนิธิทีเอชนิคเลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ IETF และ ISOC

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 มูลนิธิทีเอชนิค นำโดยรองประธานกรรมการมูลนิธิฯ ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต และ รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ เลี้ยงต้อนรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ IETF และ ISOC  รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติในแวดวงอินเทอร์เน็ตไทย ณ เรือนมัลลิกา สุขุมวิท 22 เนื่องในโอกาส  IETF (Internet Engineering Task Force) เดินทางมาประเทศไทย และจัดงานประชุม IETF ระหว่างวันที่ 3 - 9 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งเป็นการจัดประชุมของ IETF เป็นครั้งแรกในประเทศไทย บรรยากาศเต็มไปด้วยมิตรภาพ


เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ คั่นกลาง รอบสุดท้ายประจำปี 2561 เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ต.ค. – 15 พ.ย.นี้

ดร.พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมน ระดับที่สองภายใต้ .th (SLD.th) ในรอบนี้ว่า “จากที่มูลนิธิฯ ได้เปิดรับจดทะเบียนชื่อโดเมนที่ผ่านมานั้น ได้รับการตอบรับ เป็นอย่างดี มีการจดทะเบียนชื่อที่สื่อความเป็นตัวตนและเอกลักษณ์ของธุรกิจ องค์กร และเครื่องหมายการค้าต่าง ๆ กว่า 80 ชื่อ และการเปิดรับจดทะเบียนในครั้งนี้ เช่นเดียวกับในครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ จะได้นำาเงินบริจาคที่ได้ไปใช้เป็นทุนสนับสนุนสำหรับ โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิฯ อาทิ โครงการ Net2Home โครงการศูนย์ให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต (Bangkok Internet Exchange) เป็นต้น จึงขอเชิญชวน องค์กรที่สนใจ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการพัฒนาระบบอินเทอร์เน็ตของประเทศไทย ไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นสากลขององค์กรท่าน"

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thnic.co.th/sld


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทยแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายงานของ ICANN

On Thursday, September 26, 2018. the Thai Network Information Center (THNIC) Foundation submitted a comment to ICANN on the Initial Report on the New gTLD Subsequent Procedures Policy Development Process (Overarching Issues & Work Tracks 1-4).
https://mm.icann.org/pipermail/comments-gtld-subsequent-procedures-initial-03jul18/2018q3/000016.html 

The comment is to request that homonym be explicitly included in the similarity to existing top-level domain consideration of the new gTLD Applicant Guidebook to prevent future confusions and costly disputes. 

An example case of phonetically clashe can be found from the first round of the new gTLD  (since 2012) where there was an application for .thai new gTLD which phonetically clashes with existing . ไทย (Thai IDN ccTLD). However, thanks to the ICANN board ruling, the application was "Not Approved” in November 2013.


.th และ .ไทย DNSSEC Secure

 บริษัท ไทย เนมเ ซิฟเวอร์มั่นใจ ความปลอดภัยระบบ DNS ของ .th และ .ไทย ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูล IP address ที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ

ผู้ดูแลฐานข้อมูลโดเมนระดับบนสุดแบบรหัสประเทศ (ccTLD) .th และ .ไทย ภายใต้การบริหารนโยบายโดเมนของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้เปิดใช้ DNSSEC โดยการเข้ารหัสข้อมูลของ zone file ในระบบ Domain Name System (DNS) ตั้งแต่ปี ค.ศ.2009  ซึ่งจากการตรวจสอบ DNSSECเมื่อเดือน กันยายน 2561 โดยใช้ DNSSEC Debugger ของ Verisign Labs. และ DNSViz ซึ่งเป็น DNS Visualization Tool พบว่าเข้ารหัสผ่านทุกกระบวนการ บริษัทยังคงตรวจสอบ ปรับปรุงความปลอดภัยของ DNS อยู่เสมอ ทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่า ข้อมูล IP address ที่ได้รับมีความถูกต้องน่าเชื่อถือ