ทีเอชนิค ฉลองครบรอบ 30 ปี ดอททีเอช จัดเวทีเสวนา “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน”

กรุงเทพฯ : มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ ทีเอชนิค จัดกิจกรรมฉลองโดเมนดอททีเอชมีอายุครบ 30 ปี เปิดเวทีเสวนาวิชาการมุ่งสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการให้รู้จักสร้างแบรนด์หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโดเมนเนม

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดงานเสวนาวิชาการหัวข้อ “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน” มีผู้ประกอบการทั้ง SMEs และ Startup รวมทั้งผู้ที่สนใจเริ่มต้นธุรกิจกว่า 100 คนเข้าร่วมงาน ซึ่งงานเสวนานี้ได้ย้อนให้เห็นวิวัฒนาการของโดเมนเนมดอททีเอชตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนทิศทางในด้านธุรกิจในอนาคต, แนะนำการเริ่มต้นธุรกิจออนไลน์ให้ยั่งยืนด้วยโดเมนเนม, สร้างความตระหนักถึงสถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ และเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาในกรณีที่โดเมนมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรชาวยุโรป เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2561  ณ สมาคมนิสติเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

รศ.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ ประธานเปิดงาน กล่าวว่า “ดอททีเอช ได้กำเนิดและเติบโตมาเคียงคู่กับอินเทอร์เน็ตในไทย ตั้งแต่ในวันที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จักคำว่าอินเทอร์เน็ต จนมาถึงวันนี้ที่อินเทอร์เน็ตกลายเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้น ๆ นั่นเพราะการสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะช่วยเร่งอัตราของวิวัฒนาการในหมู่มวลมนุษยชาติ และโดเมนเนมก็เป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้อินเทอร์เน็ตสามารถทำงานไปได้อย่างราบรื่น วันนี้ .th ได้เจริญเติบโต ภายใต้การบริหารของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ซึ่งงอกงามออกมาเป็นโครงการทางเทคโนโลยีต่าง ๆ มากมายอันก่อประโยชน์ต่อสังคมไทย และนี่เป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาพูดคุยกันถึงเรื่องโดเมนเนมอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างแบรนด์ออนไลน์เกี่ยวข้องกับโดเมนอย่างไร หรือจะเป็นพัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมาย การเสวนาในวันนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้รับฟังอันอาจจะนำไปต่อยอดทางธุรกิจให้รุ่งเรืองยิ่งขึ้น”

การเสวนาในครั้งนี้มีสองหัวข้อใหญ่ ช่วงแรกของงานเสวนาเป็นหัวข้อเกี่ยวกับการเริ่มต้นธุรกิจเรื่อง “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน” ได้รับเกียรติจากวิทยากรมากประสบการณ์จากแวดวงธุรกิจออนไลน์ ได้แก่ ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย, คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมอีคอมเมิร์ซ, คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป, คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวนการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และ ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัดนาว จำกัด พูดคุยเกี่ยวกับขั้นตอนการเริ่มต้นธุรกิจ, การวางแผนรับมือกับการเติบโตทางธุรกิจ, การสร้างเว็บไซต์ธุรกิจ, การทำอีคอมเมิร์ซ, ประโยชน์ของการมีเว็บไซต์และการจดโดเมนธุรกิจ รวมทั้งการส่งเสริมผู้ประกอบการของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ช่วงสุดท้ายของงานเสวนาเป็นหัวข้อเรื่อง “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหลายท่าน ได้แก่ ดร.ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์, คุณธีรพล สุวรรณประทีป ทนายความหุ้นส่วนจาก Baker & McKenzie, คุณอำนาจ เนตยสุภา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด, คุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้อำนวยการมาตรฐาน ETDA และ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ธรรมศาสตร์ กล่าวถึง GDPR กับสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมือง, GDPR กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล และกฎหมายใหม่กับความคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทย

ในโอกาสที่ ดอททีเอช ครบรอบ 30 ปี มูลนิธิทีเอชนิค มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการชื่อโดเมน ดอททีเอช และ ดอทไทย ให้มีเสถียรภาพและคงความน่าเชื่อถือต่อผู้ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต, มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ ซึ่งมูลนิธิฯ ได้ดำเนินโครงการทั้งที่ผ่านมาแล้วและยังมีโครงการในอนาคตอีกมากมายที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่คุณภาพการใช้งาน และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องสู่การพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว อาทิ โครงการบีเคนิกซ์ หรือ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง, โครงการเน็ตทูโฮม ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนชายขอบ, โครงการ IDN และ EAI เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ถูกปิดกั้นทางด้านภาษา, โครงการค่าย THNG เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม เพื่อการนำเทคโนโลยีสู่ชุมชน


ภาพบรรยากาศภายในงาน

DSCF6329
DSCF6425
DSCF6434
DSCF6437
DSCF6443
DSCF6448
DSCF6456
DSCF6461
DSCF6487
DSCF6490
DSCF6502
DSCF6509
DSCF6511
DSCF6540
DSCF6542
DSCF6354
DSCF6357
DSCF6360
DSCF6400
DSCF6402
DSCF6406
DSCF6409
DSCF6415
DSCF6427
DSCF6454
DSCF6458
DSCF6466
DSCF6512
DSCF6323
DSCF6324
DSCF6325
DSCF6330
DSCF6332
DSCF6337
DSCF6392
DSCF6581
DSCF6582


IETF Hackathon Bangkok (November 3rd and 4th, 2018)

IETF Hackathon Bangkok

When: November 3rd and 4th, 2018
Where: Mariott Marquis Queen's Park, Bangkook

IETF Hackathons encourage developers to collaborate and develop utilities, ideas, sample code and solutions that show practical implementations of IETF standards.


ทีเอชนิค จับมือภาครัฐและเอกชน ตอบสนองมาตรฐานโลก ผลักชื่ออีเมลภาษาไทยเป็นดิจิทัลไอดี

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพฯ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย หรือ THNICF เป็นผู้นำร่องและผลักดันแนวทางการใช้อีเมลภาษาท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) และ Universal Acceptance Steering Group จัดงานสัมมนาหัวข้อ "ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต" เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาของคนในท้องถิ่น รวมทั้งมุ่งสร้างความตระหนักถึงมาตรฐานใหม่ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่น โดยเฉพาะการนำชื่ออีเมลภาษาไทยมาเป็นดิจิทัลไอดี สำหรับเว็บและแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ สำหรับคนไทยใช้งาน ภายใต้คอนเซปต์ "เว็บไทยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง"

ในปัจจุบันอีเมลไม่ได้เป็นเครื่องมือหลักในการสื่อสารเหมือน 10 ปีก่อน แต่ใช้สำหรับระบุตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ทำให้ลักษณะการใช้งานเปลี่ยนแปลงไป แต่เพิ่มความสำคัญมากขึ้น ตัวอย่างเช่น หากเราจำรหัสผ่านเว็บหนึ่งไม่ได้ เมื่อขอเปลี่ยนแปลงรหัส รหัสใหม่หรือวิธีการตั้งรหัสใหม่จะถูกส่งไปที่อีเมล ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของอีเมลดังกล่าวจะทำให้ไม่สามารถเข้าใช้เว็บนั้นได้อีกต่อไป เป็นต้น ประกอบกับเนื่องจากมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน ทำให้การจดจำอีเมลที่เป็นภาษาอังกฤษมีความยาก หรือเป็นไปไม่ได้สำหรับบางคน ยิ่งไปกว่านั้น อีเมลยังถูกนำมาใช้เป็นชื่อสำหรับระบุตัวตนในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นส่วนใหญ่บนอินเทอร์เน็ต ตัวอย่างเช่น การสมัครเป็นสมาชิกสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ยังต้องระบุอีเมลและการลงทะเบียนเข้าใช้งานก็ยังต้องใช้อีเมล ทำให้เกิดข้อจำกัดกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้ ที่จะไม่สามารถเข้าใช้งานด้วยตนเองได้ ดังนั้น การมีอีเมลภาษาไทยที่ผู้ใช้กลุ่มดังกล่าวสามารถจดจำและพิมพ์ได้เอง จะทำให้ลดข้อจำกัดการใช้งานอินเทอร์เน็ตลง ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้กว้างขวางเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้มากขึ้น

รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ กรรมการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า "อินเทอร์เน็ตเปรียบเสมือนปัจจัยที่ 5 ที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตมนุษย์ มาทดแทนระบบการสื่อสารแบบดั้งเดิม รวมถึงช่วยในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ มากมายที่กระจายอยู่ในทุกจุดทั่วโลก หากแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่า ยังมีคนอีกจำนวนหนึ่งในโลกใบนี้ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างจำกัดอันเนื่องมาจากกำแพงทางด้านภาษา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เคยพูดถึงเรื่องโดเมนภาษาไทย หรือ Thai IDN ไปแล้ว เพื่อเปิดช่องทางการเข้าถึงเว็บไซต์ได้หลากหลายขึ้นให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น เรายังได้เคยพูดถึงเรื่อง Thai EAI หรือ ชื่ออีเมลภาษาไทย เพื่อให้คนไทยมีชื่ออีเมลเป็นภาษาของตนเองที่ใช้งานได้จริง ในปีนี้เป็นปีที่ ดอททีเอช ซึ่งกำเนิดมาพร้อม ๆ กับอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย เติบโตมีอายุครบ 30 ปี เราจึงได้จัดงาน "ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต" ขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 30 ปี ดอททีเอช นี้ โดยในงานนี้ มุ่งเน้นที่จะพูดคุยหาแนวทางที่จะทำอย่างไรให้เว็บและแอพลิเคชั่นของคนไทยรองรับทั้งที่อยู่หรือ URL และชื่ออีเมลที่เป็นภาษาไทย เพื่อลดอุปสรรคทางด้านภาษาที่เข้ามาขวางกั้น"

ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการทำให้ระบบคอมพิวเตอร์รองรับตัวอักษรไทยตั้งแต่แรกเริ่ม ได้กล่าวว่า "การที่ประเทศไทยจะเป็น ไทยแลนด์ 4.0 คือการที่เราจะต้องมีตัวตนที่ยืนยันได้ในโลกอินเทอร์เน็ตควบคู่กับตัวตนในโลกความเป็นจริง โดยตัวตนในโลกอินเทอร์เน็ตก็คงหนีไม่พ้นโดเมนและชื่ออีเมล และโดเมน .ไทย ก็ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้มาถึงระดับหนึ่ง ถึงเวลาแล้วที่ผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ของไทยจะร่วมใจกันปรับระบบของตนให้รองรับ .ไทย ทั้งโดเมนและอีเมล และภาครัฐก็ควรหันมายึดถือโดเมน .ไทย ในการระบุตัวตนให้กับผู้ใช้บริการภาครัฐเช่นเดียวกัน"

โดยสาระสำคัญในงานมีการอัพเดทความเคลื่อนไหวเรื่องมาตรฐานสากลและทิศทางการพัฒนาระบบเพื่อรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นทั่วโลก อาทิ W3C ออกร่าง HTML 5.3 เพื่อรองรับชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นทั่วโลก พร้อมแนะนำฟีเจอร์ใหม่ MS Office 356และMS Outlook เวอร์ชั่นรองรับชื่ออีเมลภาษาไทย เสวนาเรื่องความสำคัญและความพร้อมในการใช้งานชื่ออีเมลภาษาไทย โดยวิทยากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคกฎหมาย และ ภาคท้องถิ่น สำหรับการพูดคุยวันนี้ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้งจากมุมมองของนักวิชาการ นักบริหารงานท้องถิ่น ผู้บริหารระบบอีเมลและโซลูชั่นต่าง ๆ  ผู้ดูแลเว็บไซต์ และด้านกฎหมาย  โดยมีวิทยากรจากหลากหลายภาคส่วน เช่น Edmon Chung รองประธานคณะทำงานด้านการรองรับภาษาในระดับสากลขององค์กรบริหารอินเทอร์เน็ตสากล (UASG, ICANN) ดร.ศักดิ์ เศกขุนทด จาก สพร.  ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ จาก สวทช. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี กลต. คุณเกศรินทร์ ภูกิจ จากท้องถิ่นอำเภอบ้านผือ ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  คุณวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย  คุณวิสสุต เมธีสุวกุล จากไมโครซอฟท์  และคุณสุภัทร์ พรนภา จากทรูเวฟ เป็นต้น นอกจากนี้มูลนิธิฯ ยังได้แจกฟรีอีเมล@คน.ไทย ให้ผู้เข้าร่วมงานด้วยชื่อของผู้มาร่วมงานทุกคนด้วย

บทสรุปจากงานคือ การร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ในด้านมาตรฐานใหม่ทางเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตในการรองรับชื่อโดนเมนภาษาและชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่น, การส่งเสริมให้มีการใช้งานชื่ออีเมลภาษาไทยอย่างแพร่หลาย เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาอังกฤษ สามารถเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และนำเสนอแนวทางการพัฒนาและปรับเปลี่ยนระบบเว็บ และระบบซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องให้พร้อมที่จะทำการรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผลชื่ออีเมลภาษาท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องเหมาะสมให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และบุคคลทั่วไป โดยผู้ร่วมเสวนาในงานมีความเห็นว่า นักพัฒนาซอฟท์แวร์ของไทย ควรมีการรวมตัวกันและร่วมกันวางแนวทางในการปรับปรุงระบบหรือออกเป็นมาตรฐานในการพัฒนาระบบให้รองรับชื่อภาษาไทยในการระบุตัวตนร่วมกัน

ในโอกาสครบรอบ 30 ปี ดอททีเอช ทางมูลนิธิฯ ซึ่งมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการชื่อโดเมน ดอททีเอช และ ดอทไทย ให้มีเสถียรภาพและคงความน่าเชื่อถือต่อผู้ทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ยังมีวัตถุประสงค์หลักคือ มุ่งเน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตของประเทศ อันจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ถึงผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งในแง่คุณภาพการใช้งาน และเพิ่มจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเนื่องสู่การพัฒนาประเทศที่รวดเร็ว โดยผ่านหลากหลายโครงการ เช่น โครงการบีเคนิกซ์ หรือ ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลาง โครงการเน็ตทูโฮม ซึ่งเป็นโครงการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้กับชุมชนชายขอบ โครงการ IDN และ EAI เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้งานอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ถูกปิดกั้นทางด้านภาษา สำหรับผู้ที่ต้องการใช้ชื่ออีเมลภาษาไทยสามารถดูขั้นตอนการสมัครได้ที่ เว็บไซต์: คน.ไทย

 


บีเคนิกซ์ นำทัพถกแผนกลยุทธ์ หวังดันไทยเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลในภูมิภาค

มูลนิธิทีเอชนิค ร่วมกับ บีเคนิกซ์ จัดการประชุม BKNIX Peering Forum 2018 มุ่งถกแผนกลยุทธ์ที่จะผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้บริหารศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่เป็นกลางแห่งแรกและแห่งเดียวของไทย ได้จัดเวทีประชุม BKNIX Peering Forum 2018 ขึ้นเป็นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ

“ปีนี้เป็นปีที่ .th อายุครบ 30 ปี เราจึงถือโอกาสอันดีนี้จัดงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยเฉพาะต่อประชาคมอินเทอร์เน็ตไทย อย่างต่อเนื่อง เริ่มจากการจัดงานเสวนา “Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ส่วนงาน “BKNIX Peering Forum 2018” ก็เป็นหนึ่งในการเฉลิมฉลอง 30 ปี .th รวมถึงงาน “ภาษาไทยในโลกอินเทอร์เน็ต” ที่จะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน และยังมีอีกหลายงานตามมา” ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าว

“ผมรู้สึกยินดีที่ BKNIX Peering Forum ยังคงเป็นเวทีที่ได้รับความสนใจจากทั้งสมาชิกและผู้ให้บริการต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการคอนเทนท์ ผู้ให้บริการดาต้าเซ็นเตอร์ ผู้ให้บริการสื่อสัญญาณ และผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล โดยในปีนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 140 คน จาก 15 ประเทศ” ดร.โคทม กล่าวเสริม

ด้าน ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิทีเอชนิค ผู้ได้รับรางวัลทรงเกียรติด้านการเป็น ผู้บุกเบิกอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตฮอล์ลออฟเฟม (Internet Hall of Fame) จากองค์กรอินเทอร์เน็ตโซไซตี้ (Internet Society) และรางวัลโพสเทล เซอร์วิส อวอร์ด สำหรับผู้อุทิศตนทางด้านอินเทอร์เน็ต รวมถึงเป็นผู้ผลักดันให้โครงการ BKNIX เกิดขึ้น กล่าวว่า "ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของไทย ประกอบกับการมีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นกลางอย่าง BKNIX  ทำให้ประเทศไทยมีความเหมาะสมที่จะเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลสำหรับภูมิภาคนี้ ซึ่งควรจะได้มีการส่งเสริมและผลักดันจากทุกภาคส่วน ทั้งนี้เพื่อเพิ่มศักยภาพต่อการแข่งขันให้กับภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยรวม การที่มีจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในภูมิภาค ไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนในประเทศที่ไกลออกไป จะทำให้ต้นทุนบริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคลดต่ำลง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานที่จะมีอินเทอร์เน็ตราคาไม่แพงไว้ใช้งาน รวมทั้งจะเป็นการเพิ่มอัตราการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชากรในภูมิภาคอีกด้วย”

ทั้งนี้ภายในงาน BKNIX Peering Forum 2018 นี้ ประกอบด้วยหัวข้อที่กำลังอยู่ในความสนใจมากมาย อาทิ Panel discussion on Strategy for Thailand to become a regional IX hub, Network Infrastructure for IOT, Content Peering and Internet Ecosystem และหัวข้ออื่น ๆ อีกมากมาย โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งไทยและต่างประเทศจำนวนมาก เช่น Philip Smith จาก NSRC, Matt Jansen จาก Facebook, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ อดีตเลขานุการรองประธาน กสทช., Champika Wijayatunga จากองค์กรบริหารอินเทอร์เน็ตสากล (ICANN) เป็นต้น

นอกจากการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกับวิทยากรดังกล่าวแล้ว ในงานยังจัดให้มีพื้นที่สำหรับการเจรจาหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานประกอบไปด้วย ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs), ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCs), ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier), ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ อาฟกานิสถาน, ออสเตรเลีย, โบลิเวีย, กัมพูชา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ลาว, เมียนมาร์, เนปาล, รัสเซีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งมีผู้อยู่ในธุรกิจสื่อสารและอินเทอร์เน็ตเข้าร่วมงานกว่า 150 คน

สำหรับงาน BKNIX Peering Forum 2018 ได้รับการสนับสนุนจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ APNIC, ARISTA, Facebook, Huawei, Netflix, TCC Technology, 3BB, AWS, ICANN, INET, ISOC, NTT Communications, Throughwave, THNIC และ NSRC ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้พบตัวแทนจากองค์กรเหล่านี้ในงานอีกด้วย


เตือนอีเมลหลอกลวงให้เข้าเว็บไซต์ปลอม

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ได้รับแจ้งการพบอีเมลหลอกลวง โดยอีเมลดังกล่าวอ้างว่าส่งมาจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยราชการ ในเนื้อหาระบุข้อความให้กดลิงก์ที่แสดงว่าจะนำเข้าไปสู่เว็บ www.e-revenue.go.th เพื่อให้กรอกข้อมูลส่วนตัว เช่น หมายเลขประจำตัวประชาชน, เบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งมูลนิธิฯ ขอประกาศให้ทราบว่า ไม่มีโดเมน e-revenue.go.th ที่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้ .th และ ลิงก์ดังกล่าวไม่ได้นำเข้าสู่เว็บไซต์ที่แสดงไว้ แต่นำเข้าสู่เว็บไซต์ปลอม ที่อาจทำขึ้นโดยผู้ไม่ประสงค์ดีเพื่อโจรกรรมข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่หลงเชื่อ

หากท่านได้รับอีเมลหรือข้อความแจ้งให้กรอกข้อมูลส่วนตัว อย่าได้หลงเชื่อ และให้สงสัยไว้ก่อนว่าเป็นอีเมลหลอกลวงและเป็นเว็บไซต์ปลอม อย่ากดลิงก์เข้าไปยังเว็บไซต์นั้นหรือให้ข้อมูลส่วนตัวโดยเด็ดขาด

 


เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มีผู้เข้าสนใจเข้าร่วมงานกว่า 400 คน เนื้อหาของงานเสวนาเป็นการอัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  จาก ดร.ภูมิ      ภูมิรัตน   ที่ปรึกษา  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และสมาคมฟินเทค ประเทศไทย ในหัวข้อ “Understanding: Blockchain Technology & Rise of Cryptocurrency”

พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในหัวข้อ  “Using: Blockchain Technology to Innovate Your Business”  โดย ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมทั้งให้ความเข้าใจและเห็นพัฒนาการของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ในหัวข้อ “Blockchain: The Impact of Technology on Financial & Investment Services” โดย คุณพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด และ คุณปรมินทร อินโสม Founder of Zcoin

ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

 

ภาพบรรยากาศในงาน

31729853_1784622824892710_4477034206672715776_o
31732199_1784625328225793_1928370093188710400_o
31755216_1784622648226061_1968014831764111360_o
31870214_1784624251559234_8763039452114190336_o
31746586_1784624041559255_2131828440666472448_o
31766158_1784622658226060_42932471615979520_o
31755319_1784623471559312_6886105719758651392_o
31739791_1784624234892569_6756390234176356352_o
31755319_1784623471559312_6886105719758651392_o
31781818_1784624931559166_6960291925358280704_o
31739880_1784624854892507_4334513735658897408_o
31739954_1784625121559147_4712251453597548544_o
31717973_1784624284892564_3671960935137804288_o
31776035_1784625264892466_937239353787154432_o
31669830_1784624988225827_3352425560272797696_o
31588117_1784625011559158_7195861999551512576_o
31749592_1784623371559322_774721175740743680_o
31739986_1784622771559382_8985655076013998080_o
31732365_1784623848225941_3961780556563218432_o
31769512_1784623144892678_4500305958685114368_o
31765424_1784622614892731_4074890994204540928_o

ภาพข่าว: เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

เมื่อวันที่ 26 เม..ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businessesเพื่ออัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล และงานเสวนานี้เป็นหนึ่งในการฉลองครบรอบ 30 ปีของโดเมน .TH ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


ภาพจากซ้ายไปขวา

1. คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย, ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด

2. ดร.ภูมิ ภูมิรัตน, ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (...)

3. ดร.รอม หิรัญพฤกษ์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย

4. คุณปิยาภรณ์ ครองจันทร์, ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน และดูแลฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

5. .ดร.กาญจนา กาญจนสุต, รองประธาน มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

6. รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์, กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

7. ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์, ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

8. คุณนุชนาถ คุณความดี, รองผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ประกอบการ ตลท.

 


เสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดเสวนา Living with disruption: Impact of Blockchain on Businesses เชิญร่วมฟังการอัพเดทสถานการณ์ Blockchain ในปัจจุบันของทั้งไทยและต่างประเทศ  ตลอดจนพัฒนาการของสกุลเงินดิจิทัล (Cryptocurrency)  จาก ดร.ภูมิ      ภูมิรัตน   ที่ปรึกษา  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  และสมาคมฟินเทค ประเทศไทย ในหัวข้อ "Understanding: Blockchain Technology & Rise of Cryptocurrency”

พร้อมแนะนำการปรับตัวและประยุกต์ใช้ Blockchain ในยุคดิจิทัล เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจของผู้ประกอบการไทยในหัวข้อ  "Using: Blockchain Technology to Innovate Your Business”  โดย ดร.รอม  หิรัญพฤกษ์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์) ในคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และกรรมการ (ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในคณะกรรมการระบบชำระเงิน ของธนาคารแห่งประเทศไทย, รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจดิจิทัล และ ผศ.ดร.ภูมินทร์  บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย ศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมทั้งให้ความเข้าใจและเห็นพัฒนาการของการนำเทคโนโลยี Blockchain มาใช้ในธุรกิจการเงินการลงทุน ในหัวข้อ "Blockchain: The Impact of Technology on Financial & Investment Services” โดย คุณพราวพร เสนาณรงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์, คุณพงศ์ปิติ เอกเธียรชัย ผู้อำนวยการ บริษัท ไลฟ์ ฟินคอร์ป จำกัด และ คุณปรมินทร อินโสม Founder of Zcoin

 

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

เวลา 13.30 – 17.00 . (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.30 .)

ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ ลงทะเบียนเสวนา

=========

สำหรับสมาชิก SET สามารถลงทะเบียนได้ ที่นี่


BKNIX PEERING FORUM 2018

Thai Network Information Center Foundation (THNICF) is pleased to host the 3rd BKNIX Peering Forum (BPF) on 22-23 May 2018 at Hilton Sukhumvit Bangkok.

The event will bring together managers, engineers and business decision makers from both local and international ISPs, IXPs, CDNs, IDCs, Cloud and Interconnection Service Providers for two days of meetings, presentations, and networking events. This event will provide great opportunities for those who make peering and interconnection decisions for their network.

For more information:

BKNIX Peering Forum 2018


ทีเอชนิค เปิดรับจดโดเมน ".th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางรอบปี 2561

มูลนิธิทีเอชนิค (THNIC Foundation) ประกาศเปิดรับจดชื่อโดเมนหรือชื่อเว็บไซต์ ".th” แบบไม่มีหมวดหมู่ co.th คั่นกลางสำหรับปี 2561 เพื่อโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. นี้เท่านั้น

         นางสาวศิรณัชชา วุฒิประพันธ์พงศ์ ผู้จัดการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวถึงการเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ว่า “ชื่อโดเมน หรือ ชื่อเว็บไซต์ เปรียบเสมือนประตูด่านแรกในการแสดงตัวตนบนโลกออนไลน์ที่จะเปิดต้อนรับผู้ใช้บริการเข้าสู่ธุรกิจ และยังเปรียบเสมือนชื่อเจ้าของสินค้าหรือชื่อบริษัทด้วย ถึงแม้ว่าปัจจุบันโซเชียลมีเดียจะเข้ามามีบทบาทกับธุรกิจมากขึ้น แต่ชื่อโดเมนก็ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญในการทำธุรกิจออนไลน์ ธุรกิจควรมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งดีกว่าการพึ่งพาแพลตฟอร์มอื่นๆ เพียงอย่างเดียว เจ้าของธุรกิจต้องเลือกใช้ชื่อโดเมนให้เหมาะกับธุรกิจของตนเองมากที่สุดเพราะจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของธุรกิจได้ง่ายและมากขึ้น อีกทั้งยังใช้แสดงความน่าเชื่อถือของธุรกิจด้วย

ตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา มูลนิธิฯ ได้เริ่มเปิดรับจด SLD.th รอบพิเศษเป็นช่วงสั้นๆ มีผู้แสดงความต้องการขอจดชื่อโดเมน “.th” แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลางมาอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือครองชื่อโดเมน SLD.th ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเจ้าของธุรกิจและเจ้าของแบรนด์ทั้งแบรนด์ไทยและต่างชาติที่มีสาขาในประเทศไทย บุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอุปการคุณต่อมูลนิธิฯ โดยเงินบริจาคที่ได้รับจากการจดโดเมน SLD.th ในแต่ละครั้งที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้นำไปใช้เป็นทุนสำหรับโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการวิจัยและพัฒนาอินเทอร์เน็ตภายใต้กิจกรรมของมูลนิธิฯ อย่างต่อเนื่อง และการเปิด SLD.th รอบนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนให้แก่โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตเพื่อสาธารณประโยชน์เพิ่มเติม โดยมุ่่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการมีส่วนช่วยในการเพิ่มประชากรอินเทอร์เน็ตไทยเป็นหลัก

การเปิดรับจด SLD.th ในครั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ที.เอช.นิค. จำกัด และบริษัทตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเป็นผู้เปิดรับจด SLD.th โดยเงื่อนไขหลักในรอบนี้จะเปิดสำหรับการจดทะเบียนชื่อโดเมนด้วยชื่อธุรกิจเอกชน ชื่อรัฐวิสาหกิจ และชื่อเครื่องหมายการค้าเท่านั้น ผู้สมัครที่ส่งคำขอชื่อโดเมนที่ผ่านการอนุมัติ จึงจะสามารถบริจาคเงินให้แก่มูลนิธิฯ ได้ ชื่อโดเมนละ 1 แสนบาทต่อปี"

ผู้สนใจจดชื่อโดเมน “.th" แบบไร้หมวดหมู่คั่นกลาง สามารถส่งคำขอสมัครจดชื่อโดเมนพร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 1 หมื่นบาท ต่อ 1 ชื่อโดเมน ได้ที่บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 15 มี.ค. 2561

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ thnic.co.th/sld หรือ ติดต่อที่ โทร: 02-105-4007 หรือ อีเมล: sld@thnic.co.th