ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ร่วมเป็นวิทยากรในงาน UA DAY 2024

on เมษายน 9, 2024        by Naritcha

       เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ได้รับเชิญจากกลุ่ม Universal Acceptance Steering Group (UASG) เพื่อเข้าร่วมในงาน UNIVERSAL ACCEPTANCE (UA) DAY 2024  โดยคุณอนาวิล พงศบริพัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานและร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ “Universal Acceptance in Local Communities: Progress, Challenges, and Opportunities” และ “Showcasing Universal Acceptance Implementation.”  นำเสนอและแบ่งปันความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ในการดำเนินโครงการ UA ภาษาท้องถิ่นในประเทศไทย รวมถึงนำเสนอภาพรวมความคืบหน้า, ความท้าทายที่พบ, เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหา และการกระตุ้นการนำ UA มาใช้ในประเทศไทย

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ