ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2567

on พฤษภาคม 31, 2024        by Naritcha

policy-dotTH

วันที่ประกาศ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2567  มีผลบังคับใช้ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป 

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ