มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด จัดงาน BKNIX Peering Forum 2017 งานประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวี กรุงเทพฯ

BKNIX Peering Forum 2017  เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานในแวดวงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจเพื่อหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงานซึ่งในงานประกอบด้วย  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs),  ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCs),  ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier),  ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง จากทั้งในและต่างประเทศมาพบและเจรจาหาความร่วมมือเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจและการตลาด

Meet your peers

ในทั้งสองวัน ได้จัดเป็นช่วงเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบผ่านระบบนัดหมาย เพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกัน

Peering and Cocktails

ในส่วนของงานเลี้ยงช่วงค่ำวันแรก (15 พ.ค.) นั้น มีผู้เข้าร่วมงาน 57 คน  โดยมีผู้บริหารระดับสูง ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยหลายท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพูดคุย อัปเดตข่าวสารและเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมกันทำให้งาน BKNIX Peering Forum 2017 เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่

Huawei, Internet Society, APNIC, Coriant, Netflix, NexusGuard, 3BB, ICANN, INET, Microsoft, TCC Technology, True IDC, CS Loxinfo, Snoc, THNIC และ UniNet

ซึ่งในการจัดงานครั้งที่ 3 นั้น กำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2561