ข่าวประชาสัมพันธ์

BKNIX Peering Forum 2017

on พฤษภาคม 29, 2017        by THNICF

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด จัดงาน BKNIX Peering Forum 2017 ขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมวี กรุงเทพฯ

Meet your peers

ในทั้งสองวัน ได้จัดเป็นช่วงเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงาน โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบผ่านระบบนัดหมาย เพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกัน

Peering and Cocktails

ในส่วนของงานเลี้ยงช่วงค่ำวันแรก (15 พ.ค.) นั้น มีผู้เข้าร่วมงาน 57 คน  โดยมีผู้บริหารระดับสูง ในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยเข้าร่วมงานด้วยหลายท่าน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมพูดคุย อัปเดตข่าวสารและเทคโนโลยีระหว่างกัน ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกันเอง

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ร่วมกันทำให้งาน BKNIX Peering Forum 2017 เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จอย่างมาก ได้แก่

Huawei, Internet Society, APNIC, Coriant, Netflix, NexusGuard, 3BB, ICANN, INET, Microsoft, TCC Technology, True IDC, CS Loxinfo, Snoc, THNIC และ UniNet

ซึ่งในการจัดงานครั้งที่ 3 นั้น กำหนดไว้ในเดือนพฤษภาคม 2561

Share :