มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ บริษัท บีเคนิกซ์ จำกัด จัดงาน BKNIX Peering Forum 2018 งานประชุมสำหรับการบริหารโครงข่ายอินเทอร์เน็ตระดับภูมิภาคขึ้นระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมฮิลตัน สุขุมวิท กรุงเทพ

BKNIX Peering Forum   จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 งานนี้เปิดให้ผู้เข้าร่วมงานในแวดวงผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ และเปิดให้มีการเจรจาธุรกิจเพื่อหาความร่วมมือระหว่างผู้เข้าร่วมงานซึ่งในงานประกอบด้วย  ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISPs),  ผู้ให้บริการโครงข่ายจัดส่งข้อมูล (CDNs), ผู้ให้บริการศูนย์ข้อมูลอินเทอร์เน็ต (IDCs),  ผู้ให้บริการวงจรสื่อสัญญาณ (Carrier),  ผู้ให้บริการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล (IXPs) และผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวข้องจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนความรู้สำหรับผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและแลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งจากประเทศไทยและนานาชาติ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 170 คน จาก 15 ประเทศ ได้แก่ ไทย, อาฟกานิสถาน, ออสเตรเลีย, โบลิเวีย, กัมพูชา, ฮ่องกง, ญี่ปุ่น, ลาว, เมียนมาร์, เนปาล, รัสเซีย, สิงคโปร์, แอฟริกาใต้, เกาหลีใต้, สหรัฐอเมริกา

 

Meet your peers

ช่วงเจรจาธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงานเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานนัดพบผ่านระบบนัดหมาย เพื่อเจรจาธุรกิจหรือหารือความร่วมมือระหว่างกัน

Peering and Cocktails

ขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่ทำให้งาน BKNIX Peering Forum 2018 เกิดขึ้นและประสบความสำเร็จ ได้แก่ APNIC, ARISTA, Facebook, Huawei, Netflix, TCC Technology, 3BB, AWS, ICANN, INET, ISOC, NTT Communications, Throughwave, THNIC และ NSRC