ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ประกาศผลการตัดสินเว็บไซต์ครูด้วย .th ประจำปี 2566

on ตุลาคม 7, 2023        by Naritcha

     มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ ทีเอชนิค อคาเดมี ร่วมกับ สมาคมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, เว็บไซต์ thaigoodview.in.th, บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด, บริษัท ดอท อะไร จำกัด, สมาคมผู้ดูแลเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ไทย และ เว็บไซต์ เด็กดีดอทคอม ได้จัดการประกวดผลงานครูผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566 โดยมีพิธีประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 7 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุม Robert B Banks Auditorium สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” จัดขึ้นเป็นปีแรกโดยอบรมให้แก่ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศเข้าอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ จำนวน 10 ศูนย์อบรม ได้แก่ ศูนย์กรุงเทพมหานคร ศูนย์ลพบุรี ศูนย์กาญจนบุรี ศูนย์จันทบุรี ศูนย์สุราษฎร์ธานี ศูนย์สงขลา ศูนย์อุบลราชธานี ศูนย์อุดรธานี ศูนย์เชียงใหม่ และศูนย์พิษณุโลก ซึ่งมีการจัดอบรมต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ 2566 รวมปีนี้มีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 506 คน  และได้มีการตัดสินผลงานเว็บไซต์ของครูผู้เข้าอบรมในระดับศูนย์ ซึ่งผู้ชนะเลิศของแต่ละศูนย์ได้รับตัดสินจากคณะกรรมการเพื่อรับรางวัลในระดับประเทศ

ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า “ทีเอชนิค มุ่งหวังให้โครงการนี้สามารถพัฒนาทักษะการสร้างเว็บไซต์ให้กับคุณครูเพื่อนําไปใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนได้จริงและยังสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้และความสําคัญของการใช้ชื่อโดเมน .th ไปสู่นักเรียนเพื่อการนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมต่อไปในอนาคต การใช้ชื่อ .th และ .ไทย มีส่วนร่วมในการลดการหลอกลวง เนื่องจากมีการตรวจสอบยืนยันตัวตนผู้จดทะเบียน ซึ่งช่วยลดการใช้ชื่อเว็บไซต์ในการนำไปหลอกลวงได้มาก”  

สำหรับผลงานครูระดับศูนย์ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวดในระดับประเทศ มีดังนี้

  1. ศูนย์กรุงเทพมหานคร: เว็บไซต์: www.jacksupermath.in.th โดย ครูธเนษฐ ชวาลสันตติ โรงเรียนหอวัง 
  2. ศูนย์ลพบุรี: เว็บไซต์: www.ชมชญา.ไทย โดย ครูชญาภา ลีวรรณ โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑”
  3. ศูนย์กาญจนบุรี: เว็บไซต์: www.kruwanny.in.th โดย ครูภัทรชนก อ่วมสุวรรณ โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม
  4. ศูนย์จันทบุรี: เว็บไซต์: www.บุญส่ง.ไทย  โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา
  5. ศูนย์สุราษฎร์ธานี: เว็บไซต์: www.ครูแบงค์.ไทย โดย ครูวรพล ครุฑวิสัย โรงเรียนปากพนัง
  6. ศูนย์สงขลา: เว็บไซต์: www.kru-aemy.in.th โดย ครูดวงฤทัย ไชยจารีย์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย
  7. ศูนย์อุบลราชธานี: เว็บไซต์: www.ครูสุวัฒน์.ไทย โดย ครูสุวัฒน์ นิรมล โรงเรียนชุมชนบ้านปลาขาว
  8. ศูนย์อุดรธานี: เว็บไซต์: www.ครูกิ๊ก.ไทย โดย ครูวชิราวรรณ เทียมทัน โรงเรียนเมืองเลย
  9. ศูนย์เชียงใหม่: เว็บไซต์: www.เคทีดี.ไทย โดย ครูกุลธิดา สุภามงคล โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์)
  10. ศูนย์พิษณุโลก: เว็บไซต์: www.อินไบโอ.ไทย โดย ครูพิสิษฐ์ สายตา โรงเรียนท่าทองพิทยาคม

ผลการตัดสินผลงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทำเว็บไซต์ด้วยชื่อโดเมน.th” ระดับประเทศ ปี 2566 

รางวัลขนะเลิศ ได้รับโล่และเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.เคทีดี.ไทย
โดย ครูกุลธิดา สุภามงคล
โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 

“เว็บ www.เคทีดี.ไทย เริ่มจากการทำวิจัยในชั้นเรียน ปัญหาการเรียนของเด็กประถม เรื่องที่หลักสูตรของโรงเรียนให้ทำคือเรื่องการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาไพทอน ซึ่งไม่มีหนังสือเรียนหรือแบบฝึกที่เหมาะกับเด็กประถม ครูจะต้องประยุกต์ และทำขึ้นมาเอง และทำสื่อขึ้นมาเอง”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับโล่และเงินรางวัล 20,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.บุญส่ง.ไทย
โดย ครูบุญส่ง พุ่มบาน
โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 

“สำหรับเว็บ www.บุญส่ง.ไทย เป็นเว็บรวบรวมข้อมูล การจัดการเรียนการสอน ผลงาน การจัดการโปรแกรมที่ทางเราพัฒนาขึ้นมา 2 ส่วน ส่วนที่หนึ่ง เป็นส่วนสำหรับเกมส์ Be Internet Awesome สำหรับให้เด็กใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการจัดการเรียนการสอน ส่วนที่สอง เป็นการเผยแพร่ผลงานและการจัดการโปรแกรมในการบริหารสถานศึกษา”

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับโล่และเงินรางวัล 10,000 บาท ได้แก่ 

เว็บไซต์: www.ชมชญา.ไทย โดย ครูชญาภา ลีวรรณ
โรงเรียนบางปะอิน “ราชานุเคราะห์ ๑” 

“เว็บไซต์ www.ชมชญา.ไทย จะเน้นความสดใส เข้าถึงง่าย เพื่อตอบสนองผู้เรียน ทุกเพศ ทุกวัย และเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา และเน้นเนื้อหาในเว็บไซต์ในรูปแบบของการ์ตูนและเว็บวีดีโอ”

สำหรับครูที่สนใจเข้าอบรมในปีต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.webkru.in.th หรือ เว็บครู.ไทย 

Share :