.ไทย VERIFIED by THNIC

on มกราคม 31, 2020        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) รณรงค์ให้เว็บไซต์ต่าง ๆ สามารถรองรับการใช้งาน ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย  โดยได้ทำการตรวจสอบเว็บไซต์ที่เป็นที่นิยม

หากเว็บไซต์ใดสามารถรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง มูลนิธิฯ​ ยินดีมอบใบประกาศนียบัตรรับรอง (.ไทย Verified) ให้ รวมทั้งเชิญชวนให้ใส่สัญญลักษณ์ “.ไทย VERIFIED” เพื่อเป็นการร่วมเผยแพร่ต่อ ๆ ไป

หากสนใจส่งเว็บไซต์ของท่านให้ตรวจสอบ หรือต้องการทราบรายละเอียดเรื่องการรองรับการใช้งาน ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย

กรุณาติดต่อที่ info@thnic.or.th

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การรองรับ .ไทย ในเว็บ รู้จัก.ไทย

รายชื่อเว็บไซต์ที่ได้รับ .ไทย Verified Certificate