ข่าวประชาสัมพันธ์

มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

on กุมภาพันธ์ 18, 2015        by Naritcha

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neutral Internet Exhcange Point (BKNIX) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โดย BKNIX ถือเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทัดเทียม IXP ชั้นนำระดับโลก เน้นลดความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุนอินเทอร์เน็ตในประเทศต่ำลง ในขณะที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้น

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ เน้นทำกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคคลากรทางด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโดเมน .th และ .ไทย การสนับสนุนงานวิจัยด้านอินเทอร์เน็ต การจัดค่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงครั้งนี้ เราดำเนินโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่มีความเป็น กลางขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว เพื่อให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีมีคุณภาพสูงขึ้น” ทั้งนี้ ดร.โคทม ยังได้กล่าว ขอบคุณพันธมิตร หลาย ๆ องค์กร ที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล หรือ Internet Society และ อัลคาเทล-ลูเซ่น ที่มอบอุปกรณ์จากนวัตกรรมล่าสุดเพื่อใช้ในโครงการ BKNIX รวมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านอินเทอร์เน็ตมากว่า 20 ปี มาช่วยกันพัฒนา วางแผน จนเกิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีศักยภาพที่สุดในประเทศ และองค์กรในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง ICT, กสทช., NECTEC และ TCC Technology ที่ให้การสนับสนุน ผลักดัน ในหลายส่วน จนเกิดเป็น BKNIX ในวันนี้

ด้าน ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และคนไทยหนึ่งเดียวผู้ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล หรือ ICANN ชี้แจงภายในงานว่า “การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศเราเติบโตขึ้นอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและเข้าถึงเนื้อหาภายในประเทศสูงมากขึ้น ก่อให้เกิดการจราจรบนเครือข่ายภายในประเทศที่หนาแน่น ซึ่งปัจจุบัน การเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) แต่ละรายยังเป็นแบบ peering ทำให้วงจรการเดินทางของข้อมูลมีความซับซ้อน และมีการสูญเสีย ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่ง BKNIX จะเข้ามาช่วยให้ ISP ติดต่อถึงกันได้โดยตรงและประหยัด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำอื่น ๆ อีกด้วย”

BKNIX เริ่มเปิดเครื่องดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ขณะนี้ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ให้บริการรายสำคัญ ๆ หลายราย เช่น เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UNINET) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว BKNIX ร่วมกันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสกุณตลา โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ

0077

0094

0369

0098

0288

Share :