มูลนิธิทีเอชนิค เปิดตัว “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต BKNIX”

For English Version 

0294

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ประกาศเปิดตัวโครงการ Bangkok Neutral Internet Exhcange Point (BKNIX) ณ โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ โดย BKNIX ถือเป็นจุดแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ต ที่มีความเป็นกลางแห่งแรกของประเทศไทยใช้เทคโนโลยีทัดเทียม IXP ชั้นนำระดับโลก เน้นลดความซับซ้อนของการแลกเปลี่ยนข้อมูลในประเทศ ทำให้ต้นทุนอินเทอร์เน็ตในประเทศต่ำลง ในขณะที่ความเร็วเพิ่มสูงขึ้น

0077 0094

ดร.โคทม อารียา ประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เปิดเผยว่า “มูลนิธิฯ เน้นทำกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบุคคลากรทางด้านอินเทอร์เน็ตในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารโดเมน .th และ .ไทย การสนับสนุนงานวิจัยด้านอินเทอร์เน็ต การจัดค่ายพัฒนาอินเทอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงครั้งนี้ เราดำเนินโครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล ที่มีความเป็น กลางขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่ทำให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตมีความรวดเร็ว เพื่อให้คนไทยได้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีมีคุณภาพสูงขึ้น” ทั้งนี้ ดร.โคทม ยังได้กล่าว ขอบคุณพันธมิตร หลาย ๆ องค์กร ที่ช่วยกันผลักดันให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล หรือ Internet Society และ อัลคาเทล-ลูเซ่น ที่มอบอุปกรณ์จากนวัตกรรมล่าสุดเพื่อใช้ในโครงการ BKNIX รวมทั้งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ที่มีความชำนาญด้านอินเทอร์เน็ตมากว่า 20 ปี มาช่วยกันพัฒนา วางแผน จนเกิดระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตที่ทันสมัยและมีศักยภาพที่สุดในประเทศ และองค์กรในประเทศ ไม่ว่าจะเป็น กระทรวง ICT, กสทช., NECTEC และ TCC Technology ที่ให้การสนับสนุน ผลักดัน ในหลายส่วน จนเกิดเป็น BKNIX ในวันนี้

0369 0098

ด้าน ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และคนไทยหนึ่งเดียวผู้ได้รับรางวัล Internet Hall of Fame จากประชาคมอินเทอร์เน็ตสากล หรือ ICANN ชี้แจงภายในงานว่า “การใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศเราเติบโตขึ้นอย่างมากในหลายปีที่ผ่านมา มีการพัฒนาและเข้าถึงเนื้อหาภายในประเทศสูงมากขึ้น ก่อให้เกิดการจราจรบนเครือข่ายภายในประเทศที่หนาแน่น ซึ่งปัจจุบัน การเชื่อมต่อระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) แต่ละรายยังเป็นแบบ peering ทำให้วงจรการเดินทางของข้อมูลมีความซับซ้อน และมีการสูญเสีย ทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ซึ่ง BKNIX จะเข้ามาช่วยให้ ISP ติดต่อถึงกันได้โดยตรงและประหยัด นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบโครงสร้างพื้นฐานทางด้านอินเทอร์เน็ตไทยให้ทัดเทียมประเทศชั้นนำอื่น ๆ อีกด้วย”

0288

BKNIX เริ่มเปิดเครื่องดำเนินการตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.2557 ขณะนี้ได้รับความไว้วางใจให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลอินเทอร์เน็ตให้กับผู้ให้บริการรายสำคัญ ๆ หลายราย เช่น เครือข่ายเพื่อการศึกษาวิจัย (UNINET) และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอกชนอีกจำนวนหนึ่ง พร้อมกันนี้ ได้มีการจัดแถลงข่าวเปิดตัว BKNIX ร่วมกันในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสกุณตลา โรงแรมเพนนินซูล่า กรุงเทพฯ