ข่าวประชาสัมพันธ์

ICANN เปิดให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่องกฏการตั้งชื่อโดเมนระดับที่ 2 ในหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย

on กันยายน 22, 2020        by Naritcha

องค์กรบริหารทรัพยากรโดเมนโลก หรือ Internet Cooperation for Assigned Names and Number (ICANN) เปิดให้แสดงความคิดเห็นสาธารณะเรื่อง Reference Label Generation Rulesets (LGRs) for the Second Level Internationalized Domain Name (IDN) ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม ถึง 15 ตุลาคม 2563 นี้ เพื่อเป็นการเสนอกฏเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมนระดับที่ 2 (Second-Level Domain หรือ SLD) สำหรับ 18 ภาษา รวมถึงภาษาไทย (Reference Label Generation Rules for the Thai Language)

Reference Label Generation Rulesets (LGRs) หรือ จะเรียกว่า กฎเกณฑ์อ้างอิงนั้น ใช้เพื่อกำหนดการตั้งชื่อโดเมนระดับที่ 2 อาทิ ชื่อไหนต้องห้าม การเรียงตัวอักษรแบบไหนไม่ควรใช้ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องของกระบวนการตรวจสอบการตั้งชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่น ICANN จึงเปิดให้เจ้าของภาษานั้น ๆ ได้แสดงความคิดเห็น หรือเสนอกฎเกณฑ์ด้วยตัวเอง

สำหรับ LGRs โดเมนภาษาไทยนั้น ก็มีประเด็นถกเถียงอยู่หลายหัวข้อ เช่น การใช้ไม้ยมก (ๆ) ดีหรือไม่ มีได้กี่ตัวดี, การใช้ตัวเลขไทย (๐ ๑ ๒ ๓…๙) การใช้สระอำ (  ำ ) ฯลฯ

ผู้สนใจสามารถร่วมแสดงความเห็นได้ที่
https://www.icann.org/public-comments/reference-lgrs-second-level-2020-08-24-en

Share :