ข่าวประชาสัมพันธ์

Thaiware.com ได้รับ “.ไทย VERIFIED” สามารถรองรับการใช้งานชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง

on กันยายน 30, 2020        by Naritcha

วันที่ 29 กันยายน 2563 ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์ ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) มอบประกาศนียบัตร “.ไทย Verified” ให้กับ คุณธรรณพ สมประสงค์ Managing Director บริษัท ไทยแวร์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด หลังจากเว็บไซต์ Thaiware.com และ Thaiware.co.th ผ่านการตรวจสอบ การรองรับ .ไทย

การรองรับ .ไทย หมายถึงการที่เว็บไซต์ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หรือแอพพลิเคชั่น รองรับการใช้งาน ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย  โดยสามารถรับ ตรวจสอบ จัดเก็บ ประมวลผล และแสดงผล ชื่อโดเมนและอีเมล .ไทย ได้อย่างถูกต้อง

ท่านที่สนใจต้องการให้เว็บไซต์ของท่านได้รับการตรวจสอบ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.thnic.or.th/verify

Share :