ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค เดินหน้าโครงการ Universal Acceptance (UA) ในประเทศไทย เพื่ออินเทอร์เน็ตสำหรับคนไทยทุกคน

on พฤศจิกายน 10, 2020        by Naritcha

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ระบบชื่อโดเมนมีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคเริ่มต้นของอินเทอร์เน็ตมาก ปัจจุบันมีชื่อโดเมนระดับบนสุดแบบทั่วไป(TLD) ที่ใช้งานอยู่มากกว่า 1,200 ชื่อ  บางส่วนของชื่อเหล่านั้นมีการใช้อักษรภาษาท้องถิ่นอื่น ๆ ที่ไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษอีกต่อไป อีกทั้งยังมีจำนวนตัวอักษรที่มากกว่า 3 ตัวอีกด้วย ตัวอย่างเช่น .ไทย, .ONLINE, .SPORT, .DELIVERY เป็นต้น 

Universal Acceptance (UA) คือการที่แอปพลิเคชันและอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Smartphone หรือ Tablet ยอมให้เรากรอกชื่อเว็บไซต์และชื่ออีเมลเป็นภาษาใดก็ได้ ตัวอย่างเช่น เครือข่ายไอทีเพื่อสังคม.ไทย,  SHU.GLOBAL เป็นต้น ซึ่งการเพิ่มขึ้นของชื่อโดเมนใหม่ ๆ ทั้งชื่อภาษาอังกฤษและชื่อภาษาท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็น ภาษาไทย อาหรับ จีน ฯลฯ ล้วนเป็นประเด็นสำคัญที่จะสนับสนุนให้อินเทอร์เน็ตสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง และไม่เกิดช่องว่างทางภาษาสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีส่วนช่วยให้รัฐบาลและกลุ่มสังคมชุมชนต่าง ๆ สามารถให้บริการแก่ชุมชนของตนได้ดีขึ้น เพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่คนท้องถิ่นที่ไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษได้มากขึ้น 

เมื่อเดือนกันยายน 2563 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ UASG Leadership โดยการสนับสนุนของ ICANN จัดตั้งโครงการ UA ภาษาท้องถิ่นขึ้นในประเทศไทยโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความพร้อมและการยอมรับ Email Address Internationalization (“ EAI”) โดยส่งเสริมและเพิ่มความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของ UA และให้ความรู้แก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย โดยเฉพาะนักพัฒนาซอฟต์แวร์, นักพัฒนาเว็บไซต์ และผู้ดูแลระบบ เพื่อให้แน่ใจว่าชื่ออีเมลภาษาไทยจะถูกรับและใช้งานได้อย่างถูกต้อง

ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ Universal Acceptance (UA) และ โครงการริเริ่มนี้ได้ที่เว็บไซต์  รู้จัก.ไทย หรือ ถ้าคุณสนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้แก่ประชาชนในประเทศไทย ขอเชิญคุณมาร่วมสร้างสิ่งดี ๆ นี้กับเรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล info@thnic.or.th

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ