ทดสอบ

THNIC Academy จัดกิจกรรมเชื่อมวัยด้วยไอที พร้อมบันทึกประวัติพื้นที่ริมน้ำปิง เมืองตาก

on ตุลาคม 15, 2023        by Naritcha

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2566 THNIC Academy จัดกิจกรรม “เชื่อมวัยด้วยไอที” โดยที่ส่วนหนึ่งของกิจกรรมจะเป็นการร่วมกันพัฒนาสมุดประวัติดิจิทัล เพื่อบันทึกสภาพแวดล้อมริมฝั่งแม่น้ำปิงในอดีตของพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดตาก ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจไม่ให้สูญหายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลในพื้นที่จริง ได้แก่

  • ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต
  • รศ.ดร. ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์
  • อ.อัษฎาพรรณ บัวบาน
  • คุณสิริรัตน์ อ่อนนุ่ม
  • คุณไพจง ไหลสกุล

นอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากชมรมผู้อายุจังหวัดตาก ผู้สูงอายุจากพื้นที่ริมแม่น้ำปิงตอนเหนือจากอำเภอสามเงาและอำเภอบ้านตาก มากกว่า 10 คน ร่วมกันบอกเล่าเรื่องราวในอดีตอีกด้วย กิจกรรมนี้มีน้อง ๆ นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่จังหวัดตากกว่า 20 คน เข้าร่วม ซึ่งถือว่าเป็น “กลุ่มเยาวชนจิตอาสาด้านไอที” ทำหน้าที่ปักหมุดและบันทึกเรื่องราวลงในสมุดประวัติดิจิทัลต่อไป โดยมีทีมงานแบ่งปั๋นเป็นพี่เลี้ยงกิจกรรมอีกด้วย 

ศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุต บรรยายให้ความรู้หัวข้อ “การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตและบทบาทของมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย”

ทีมงานแบ่งปั๋นและกลุ่มเยาวชนจิตอาสาด้านไอทีแนะนำเกี่ยวกับการท่องข้อมูลเมืองตากบนอินเทอร์เน็ต

เสวนาถ่ายทอดเมืองตากในความทรงจำให้ลูกหลาน โดย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการเสวนาโดย คุณเข็มทอง โมราษฎร์ 

แนะนำการปักหมุดดิจิทัลเพื่อบันทึกความทรงจำให้ลูกหลาน

จุดปักหมุดตามแนวริมแม่น้ำปิงบริเวณจวนเก่า, ท่าโพธิ์, ระแหง, บ้านจีนและวัดพร้าว

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ผู้อำนวยการ THNIC Academy กล่าวสรุปและขอบคุณวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน พร้อมบันทึกภาพความประทับใจร่วมกัน

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ