ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI)” แก่นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ม.ธรรมศาสตร์

on ตุลาคม 19, 2022        by Naritcha

       วันที่ 19 ตุลาคม 2565 คุณอนาวิล พงศบริพัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์ Operation and Support Manager บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI) ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การติดตั้งอีเมลเซิร์ฟเวอร์ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอีเมลภาษาไทย สามารถมีอีเมลเซิฟเวอร์ของตัวเองได้ และสามารถพัฒนาระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์บนระบบปฏิบัติการ ubuntu ได้

Share :