ข่าวประชาสัมพันธ์

THNIC Academy จัดอบรมเขียนโปรแกรมสำหรับนักเรียน ม.ปลาย เน้นการนำไปใช้แก้ปัญหา

on ตุลาคม 25, 2022        by Naritcha

       THNIC Academy จัดอบรมคอร์ส Problem-oriented Programming สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลายและปวช. ในพื้นที่จังหวัดตาก เป็นสัปดาห์ที่ 2 ระหว่างวันที่ 23-24 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยทั้งคอร์สจัดให้มีการอบรมทั้งหมด 5 วัน เพื่อปรับพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรม ให้ผู้เรียนสามารถนำการเขียนโปรแกรมไปประยุกต์ใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ หรือนำไปใช้เป็นเครื่องมือทุ่นแรงได้ เช่น แก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ หรือการทำเครื่องคิดเลขให้มีฟังก์ชั่นหลากหลาย เป็นต้น โดยมี ผศ.ดร.อัครา ประโยชน์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นผู้นำทีมการสอน โดยคอร์สนี้มีผู้สมัครทั้งสิ้น 30 คน และผ่านการอบรม 13 คน แบ่งเป็น โรงเรียนตากพิทยาคม 5 คน โรงเรียนเทศบาล 1 กิติขจร 5 คน วิทยาลัยเทคนิคตาก 2 คน และโรงเรียนผดุงปัญญา 1 คน และในวันสุดท้ายมีการสอบแข่งขันเพื่อชิงทุนการศึกษาโดยผู้ได้รับรางวัลอันดับ 1 ได้แก่ นายวสุ อินทะโย รางวัลอันดับ 2 ได้แก่ นายจิโรจน์ ชำกระแสร์ และอันดับ 3 ได้แก่ นายฐปนวัฒน์ สุนันต๊ะ ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นนักเรียนโรงเรียนตากพิทยาคม ทั้งนี้ THNIC Academy เป็นศูนย์การเรียนรู้ภายใต้มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNICF)

Share :