ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค บรรยายแนะนำเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI) แก่นักศึกษาวิทย์คอม มธ.

on พฤศจิกายน 4, 2022        by Naritcha

      วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คุณอนาวิล พงศบริพัตร ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย และ คุณฐิติพงศ์ ภาคอินทรีย์ Operation and Support Manager บริษัท ไทย เนม เซิฟเวอร์ จำกัด ได้ไปบรรยายให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับระบบชื่อโดเมน หน่วยงาน UASG การเตรียมระบบให้รองรับ .ไทย รวมทั้งแนะนำเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาอีเมลเซิร์ฟเวอร์ให้รองรับอีเมลภาษาไทย (EAI) ความรู้พื้นฐานที่ต้องมี และการเตรียมตัวก่อนการอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะจัดขึ้นในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

Share :