ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค จับมือ สภาดิจิทัลฯ เปิดชื่อเว็บภาษาไทย “สภาดิจิทัล.ไทย” และร่วมลงนาม MOU สนับสนุนใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th

on เมษายน 5, 2023        by Naritcha

มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) และ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th เปิดใช้งานชื่อเว็บไซต์ภาษาไทย “สภาดิจิทัล.ไทย” เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 

ชื่อโดเมนภาษาไทย “.ไทย” เป็นหนึ่งในชื่อโดเมนภาษาท้องถิ่นที่มีการพัฒนาในระดับแนวหน้าของโลก  ช่วยเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลให้กับผู้ใช้ในชุมชนและท้องถิ่นไทยอย่างทั่วถึง ด้วยการลดช่องว่างด้านภาษา เมื่อใช้ควบคู่กับชื่อโดเมน .th จะทำให้เว็บไซต์เข้าถึงได้จากผู้ใช้ทุกกลุ่มทั้งในประเทศ และต่างประเทศทั่วโลกด้วยมาตรฐานที่เป็นสากล

ดร.เพ็ญศรี  อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย กล่าวว่า “ในสถานการณ์การหลอกลวงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ผู้ประสงค์ร้ายได้หลอกให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันปลอม ซึ่งไม่ได้มีการยืนยันตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ การใช้ชื่อโดเมน .th และ .ไทย ร่วมกับการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในการเข้าใช้เว็บไซต์ที่ลงท้ายด้วย .th และ .ไทย สามารถลดปัญหานี้ได้ เนื่องจากในขั้นตอนการจดทะเบียนชื่อโดเมน ทีเอชนิคมีการตรวจเช็คข้อมูลผู้ถือครอง ซึ่งสร้างความมั่นใจได้ว่าสามารถระบุตัวตนของผู้เป็นเจ้าของ ช่วยลดการจดชื่อโดเมนเพื่อใช้ทำเว็บไซต์หลอกลวง และหากมีการใช้เพื่อหลอกลวง ก็สามารถติดต่อผู้ถือครองหรือผู้ดูแลเพื่อหยุดการใช้งานได้”

สำหรับความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) และ สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย ในครั้งนี้ เพื่อเป็นส่งเสริมการจดทะเบียนและใช้ชื่อโดเมนภาษาไทย .ไทย และ .th และลดช่องว่างทางดิจิทัล รวมทั้งเพิ่มการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ปลอดภัย  ความร่วมมือนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการขยายขอบเขตความร่วมมือในการสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนต่อไป 

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ