ข่าวประชาสัมพันธ์

ทีเอชนิค ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดสัมมนา “Web3 คืออะไร”

on มีนาคม 29, 2023        by Naritcha

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดสัมมนาเรื่อง “Web3 คืออะไร” ณ หอประชุม ศ.สังเวียนฯ ชั้น 7 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื้อหาของงานสัมมนาเริ่มด้วยการให้ความรู้ทำความรู้จัก Web3 ตั้งแต่เริ่มต้นโดย คุณทชา  ปัญญาเนรมิตดี Co-Founder & CEO of Alpha Finance ในหัวข้อ “Introduction to Web3 : ทำความรู้จัก Web3” 

แนะนำการเตรียมตัวให้พร้อมรับเทคโนโลยี Web3 ในหัวข้อ “Web3 Standard & Infrastructure : เตรียมตัวกับเทคโนโลยี Web3”  โดย ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พร้อมแนะนำและอัปเดตเทรนด์ด้านเทคโนโลยี Web3 รวมถึงโอกาสและความท้าทาย ให้ผู้ประกอบการสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจในหัวข้อ “Web3: ทิศทาง ความท้าทาย และโอกาส” โดย

  • คุณทชา  ปัญญาเนรมิตดี Co-Founder & CEO of Alpha Finance
  • ดร.กิตติ์ เธียรธโนปจัย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • คุณณัฐ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  • คุณณพงศ์ธวัช  โพธิกิจ ผู้อำนวยการ ฝ่ายกลยุทธ์สถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย
  • คุณอรรณวุฒิ ลีไพศาลสุวรรณา Head of Venture Builder, SCB10X
  • รท.ดร.เจษฎา ศิวรักษ์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย 
Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ