ข่าวประชาสัมพันธ์

สัมมนา “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย”

on พฤศจิกายน 30, 2016        by Naritcha
https://youtu.be/isrBceo784c

ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย” ขึ้น ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วิทยากร

 • ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
  อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
  เลขานุการรองประธาน กสทช.
 • คุณมานิดา ซินเมอร์แมน
  หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
 • คุณสุทธิพงศ์ กนกากร
  ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
  บริษัท เมาน์เทนวิวซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ