สัมมนา “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย”

ภาควิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดสัมมนาหัวข้อ  “เทคโนโลยี BLOCK CHAIN กับความเปลี่ยนแปลงในการให้บริการทางกฎหมาย” ขึ้น ณ ห้อง LT1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2559

วิทยากร

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดร.เจษฎา ศิวรักษ์
เลขานุการรองประธาน กสทช.

คุณมานิดา ซินเมอร์แมน
หุ้นส่วนบริษัท บริษัท ฮันตัน แอนด์ วิลเลี่ยมส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

คุณสุทธิพงศ์ กนกากร
ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยี
บริษัท เมาน์เทนวิวซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด