บทความทั่วไป

ชื่อโดเมน .th และ .ไทย

on ธันวาคม 11, 2018        by Naritcha

ชื่อโดเมนของประเทศไทย ศัพท์ทางเทคนิคเรียกว่า โดเมนระดับบนสุดหมวดรหัสประเทศ หรือ Country-Code Top-Level Domain (ccTLD) เป็นชื่อโดเมนเนมที่ลงท้ายด้วย .th ซึ่ง มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) ได้รับอนุมัติจาก ICANN ให้เป็นผู้ดูแล สำหรับเว็บไซต์ที่ต้องการใช้ชื่อโดเมนเนมที่ต้องการบ่งบอกความเป็นไทยด้วยการใช้นามสกุล .th

ข้อดีของ .th

  • การใช้โดเมน .th สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับบุคคล/องค์กร ผู้ถือครองชื่อโดเมน เช่น บริษัทที่ใช้โดเมน co.th ก็แสดงให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต หรือ ลูกค้า เห็นว่าบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายและยังดำเนินงานอยู่จริง
  • เป็นโดเมนของประเทศไทย แสดงถึงความเป็นคน หรือ องค์กร ไทย
  • ผู้ถือครองโดเมนเนมเป็นเจ้าของโดเมน 100% โดยผู้ให้บริการไม่สามารถแทรกแซงได้
  • สามารถขอชื่อ .ไทย ได้ฟรี!
  • มีการนำผลกำไร ตอบแทนคืนสู่สังคม โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาด้านอินเตอร์เน๊ตในประเทศไทย
  • เป็นชื่อโดเมนที่ยังมีชื่อดีๆ ชื่อสวย ๆ ว่างอยู่มากมาย

ได้ชื่อโดเมน .ไทย ฟรี

เมื่อจดทะเบียนโดเมน .th ก็จะได้รับสิทธิ์จดทะเบียนโดเมน .ไทย ฟรี คู่กับชื่อโดเมน .th ตามตารางดังนี้

.in.th .ไทย สำหรับบุคคลทั่วไป (รวมทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลตามกฎหมาย)
.ac.th .ศึกษา.ไทย สำหรับสถานศึกษา
.co.th .ธุรกิจ.ไทย สำหรับธุรกิจเอกชน รัฐวิสาหกิจ หรือเครื่องหมายการค้า
.go.th .รัฐบาล.ไทย สำหรับส่วนราชการและโครงการในกำกับของหน่วยงานภาครัฐ
.mi.th .ทหาร.ไทย สำหรับหน่วยงานทางทหาร
.or.th .องค์กร.ไทย สำหรับองค์กรพัฒนาเอกชนหรือโครงการเพื่อสังคม
.net.th .เน็ต.ไทย สำหรับผู้ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม

หลักเกณฑ์การตั้งชื่อโดเมน .th และ .ไทย

เป็นไปตาม นโยบายการจดทะเบียนชื่อโดเมน .th และ .ไทย ฉบับปรับปรุงปี 2562
สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.thnic.or.th/domain-registration

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ