มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค) ฉลองครบรอบ 30 ปี .th ในปี 2561 ด้วยการจัดกิจกรรมประชุมและสัมมนาตลอดทั้งปี 

เสวนาวิชาการเรื่อง “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน” เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการเฉลิมฉลองการครบรอบ 30 ปี .th 


บรรยากาศภายในงาน

 

DSCF6329
DSCF6425
DSCF6434
DSCF6437
DSCF6443
DSCF6448
DSCF6456
DSCF6461
DSCF6487
DSCF6490
DSCF6502
DSCF6509
DSCF6511
DSCF6540
DSCF6542
DSCF6354
DSCF6357
DSCF6360
DSCF6400
DSCF6402
DSCF6406
DSCF6409
DSCF6415
DSCF6427
DSCF6454
DSCF6458
DSCF6466
DSCF6512
DSCF6323
DSCF6324
DSCF6325
DSCF6330
DSCF6332
DSCF6337
DSCF6392
DSCF6581
DSCF6582

งานช่วงเช้า

งานช่วงบ่าย

ชื่อโดเมน (Domain Name) เป็นสิ่งสำคัญมากในการทำเว็บไซต์หรือการทำการตลาดออนไลน์ การที่ผู้ประกอบการตั้งชื่อโดเมนที่แสดงถึงความเป็นธุรกิจของตัวเอง หรือตั้งชื่อโดเมนให้มีความเฉพาะเจาะจง ง่ายต่อการจดจำ และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย ตรงกลุ่มเป้าหมาย จะส่งผลให้ลูกค้ามีโอกาสเข้าถึงได้ง่ายและมากขึ้น

โดเมน .th จะเป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจและสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจของท่านได้อย่างไร มาพบกันในงานนี้…


มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย ร่วมกับ สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย จัดงานเสวนาวิชาการ หัวข้อ “.th สู่โอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน”

งานนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบการค้าออนไลน์ SMEs – Startup, เว็บมาสเตอร์, นักกฎหมาย และผู้สนใจเริ่มต้นธุรกิจ ร่วมฟังการเสวนา หัวข้อ “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธรุกิจอย่างไรให้ยั่งยืน” และ “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฏหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ”

เนื้อหาของงาน:

  • วิวัฒนาการของโดเมนเนม .th ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันตลอดจนทิศทางในด้านธุรกิจในอนาคต
  • รู้จักการสร้างแบรนด์หรือเพิ่มช่องทางธุรกิจโดยใช้ประโยชน์จากโดเมนเนม
  • สถานะทางกฎหมายของโดเมนเนมในกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ
  • ผู้ประกอบการตระหนักและเตรียมพร้อมในการรับมือกับปัญหาในกรณีที่โดเมนมีความเกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคลของประชากรชาวยุโรป

กิจกรรมภายในงาน:

  • จดชื่ออีเมลภาษาไทย
  • โปรโมชั่นพิเศษเมื่อจดโดเมน .th
  • รับคำปรึกษาเรื่องการตั้งชื่อโดเมนดี ชื่อมงคลกับซินแสโจว ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย

วันเวลา-สถานที่ :

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 1 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฯ (แผนที่) (Google Map)

กำหนดการ

09.00 – 09.30 ลงทะเบียน
09.30 – 09.50 กล่าวต้อนรับ โดย
• รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
• คุณวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
09.50 – 10.20 กล่าวเปิดงาน โดย
• รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
10.20 – 10.50 บรรยาย เรื่อง “ทบทวนอดีต ดอท ทีเอช (.th)”
โดย คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์ ที่ปรึกษาด้านเทคนิค .th มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย
10.50 – 12.20 เสวนา เรื่อง “ปั้นแบรนด์ให้ปัง เริ่มต้นธุรกิจอย่างไรให้ยั่งยืน”

1. ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

2. คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

3. คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป

4. คุณธานี โอฬารรัตน์มณี ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

– ดำเนินรายการโดย ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัดนาว จำกัด

12.20 – 13.30 พักทานอาหารกลางวัน และเยี่ยมชมบูธต่าง ๆ
13.30 – 15.00 เสวนา เรื่อง “พัฒนาการของโดเมนเนมกับกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้สำหรับผู้ประกอบการ”

1. ดร.ชวิน อุ่นภัทร อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวข้อ “GDPR กับสิทธิความเป็นส่วนตัวของพลเมือง”

2. คุณธีรพล สุวรรณประทีป ทนายความหุ้นส่วนบริษัท Baker & McKenzie Ltd.
หัวข้อ “GDPR กับผลกระทบต่อผู้ประกอบการในยุคดิจิตัล”

3. คุณอำนาจ เนตยสุภา อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด
หัวข้อ “กฎหมายใหม่กับการคุ้มครองสิทธิของผู้ประกอบการไทย”

4. คุณศุภโชค จันทรประทิน ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
– ดำเนินรายการโดย ผศ. ดร. ภูมินทร์ บุตรอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


วิทยากร

รศ.ดร.ประจักษ์ พุ่มวิเศษ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร

อุปนายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

คุณอำนาจ เนตยสุภา

อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการสูงสุด

คุณธีรพล สุวรรณประทีป

ทนายความหุ้นส่วนบริษัท Baker & McKenzie Ltd.

คุณธานี โอฬารรัตน์มณี

ผู้อำนวยการกองพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

คุณธนาวัฒน์ มาลาบุปผา

นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย

คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์

ผู้ก่อตั้งเว็บไซต์พันทิป

ดร.วิลาส ฉ่ำเลิศวัฒน์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท บัดนาว จำกัด

ผศ.ดร.ภูมินทร์ บุตรอินทร์

ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณศุภโชค จันทรประทิน

ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐาน
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ดร.ชวิน อุ่นภัทร

อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณภาคภูมิ ไตรพัฒน์

ที่ปรึกษาด้านเทคนิค .th มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย

ซินแสโจว

ผู้เชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์และฮวงจุ้ย