ข่าวประชาสัมพันธ์

การบรรยายหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib

on พฤศจิกายน 26, 2019        by Naritcha

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) ร่วมกับ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) และ intERLab , AIT จัดการบรรยายในหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib จาก Stanford University ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

จากซ้ายไปขวา – ศ.ดร.วรศักดิ์ กนกนุกุลชัย , Professor Oussama Khatib , ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต , ดร. พจนันท์ รัตนไชยพันธ์

Professor Oussama Khatib กำลังบรรยาย

บรรยายกาศการถาม/ตอบ

Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ