ขอเชิญเข้าร่วมฟังการบรรยายหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib

สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn School of Integrated Innovation) มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) และ intERLab , AIT ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายในหัวข้อ The Era of Human Robot Collaboration โดย Professor Oussama Khatib จาก Stanford University ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ ห้อง Auditorium อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) ชั้น 8 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดและลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่
https://www.eventpop.me/e/7377

*จำกัดเพียง 200 ที่นั่งเท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมที่ admin@inter-bascii-chula.com
หรือ โทร. 02 218 3137