ข่าวประชาสัมพันธ์

กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ อ.แม่สอด จ.ตาก ครั้งที่ 2

on กันยายน 4, 2014        by Naritcha

วันที่ 28 สิงหาคม ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการโทรคมนาคมเพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กสทช. ได้ให้เกียรติเยี่ยมชม โครงการวิจัยพัฒนาเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชน (Community Wireless Mesh Network) เป็นครั้งที่ 2 ณ หมู่บ้านไทยสามัคคี และโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับทางห้องปฏิบัติการอินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและวิจัย (intERLab) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) และมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย (THNIC Foundation) เพื่อศึกษาซักถามผลการติดตั้งและใช้งานเครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชนที่ทาง intERLab ได้มีการทดลองติดตั้งครือข่ายสื่อสารไร้สายชนิดเมชสำหรับชุมชนขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2556โดย การสนับสนุนหลักจากมูลนิธิสารสนเทศเครือข่ายไทย

ทั้งนี้คณะอนุกรรมการ กสทช. ได้ร่วมรับฟังบรรยายเกี่ยวกับโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ หอประชุมหมู่บ้านไทยสามัคคี และร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมจุดติดตั้งอุปกรณ์ในชุมชนหมู่บ้านไทยสามัคคี โดยมีนายภิรมย์ สารขัด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ

นอกจากนั้น ทาง intERLab ยังได้นำคณะอนุกรรมการ กสทช. เยี่ยมชมโครงการ Community Wireless Mesh Network ณ โรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน รวมทั้งคณะครูและนักเรียน คอยให้การต้อนรับ ซึ่งโรงเรียนบ้านแม่กื้ดหลวงกัญไชยมิตรภาพที่ 182 เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้มีการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ของโครงการ Community Wireless Mesh Network ด้วย

https://www.slideshare.net/thnicf/community-wireless-mesh-network
Share :

THNIC Facebook Page

Member of

โครงการของมูลนิธิ

RECENT POST