บทความความรู้ทั่วไป

ภาพข่าว: มูลนิธิทีเอชนิค จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล

on ตุลาคม 5, 2017        by THNICF

5 ต.ค. 60 : มูลนิธิทีเอชนิค จัดงานเลี้ยงขอบคุณ ผศ.วิชาญ เลิศวิภาตระกูล อดีตผู้อำนวยการสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา (UniNet) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ซึ่งมูลนิธิได้รับความร่วมมือและสนับสนุนกิจกรรมจาก UniNet ด้วยดีมาโดยตลอด
โดยมี ศ.ดร.กาญจนา กาญจนสุต รองประธานมูลนิธิ และ รศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้แทนมูลนิธิในการเลี้ยงขอบคุณ ณ ห้องอาหารเหม่ยเซียน โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ

Share :